Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Un projecte a l'aula de llengua estrangera
Les Garrigues TV News
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Cinescola
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Sortir de la rutina sempre és engrescador i més quan davant del nostre alumnat posem un micròfon i una càmera. Els audiovisuals són molt atractius pels alumnes. Vam optar per l'elaboració d'un telenotícies perquè ofereix la possibilitat de treballar molts àmbits de la llengua: l'expressió escrita en redactar les notícies, l'expressió oral en exposar-les, parlar davant una càmera, el treball en equip, etc.

Les nenes i els nens del cicle superior de dotze escoles petites, agrupades en quatre Zones Escolars Rurals (ZERs) de Les Garrigues, han fet de redactors, de reporters i de presentadors i han vist el fruit del treball fet conjuntament, un telenotícies en anglès amb tot allò necessari per a semblar real: notícies internacionals, comarcals, locals, culturals, esportives i el temps.

Conjuntament amb els alumnes vam veure quines eren les diferents parts d’un telenotícies, els diferents tipus de notícies, l’ordre en que estaven i fins i tot la publicitat. A cada grup es va demanar que proposés temes de redacció per a una notícia que pogués ser prou interessant. Després de les propostes vam seleccionar una notícia per escola per passar tot seguit a la seua redacció. Posteriorment, sorgiren les reporteres i els reporters que més tard serien filmats pels propis companys o companyes tenint en compte els diferents plans, l’ambientació, l’espai, el vestuari, la llum, el so, etc.

Hi va haver un procés de selecció per tal de trobar un presentador i una presentadora de diferents escoles que amb naturalitat i fluïdesa conduïssin i donessin cohesió a tot el programa.

El resultat ha estat positiu tant per nosaltres com per als nostres alumnes.
Aquest ha estat un treball significatiu que ens ha permès conèixer el món dels informatius. Ens va semblar una idea que oferia força possibilitats de treballar la llengua en un marc creatiu.

Als nostres alumnes els ha permès de gaudir de l’aprenentatge de la llengua anglesa d’una manera dinàmica, pràctica, lúdica i original, tot posant a prova les seves capacitats lingüístiques, escrites i orals.

A poc a poc, als nostres centres van arribant mitjans tecnològics que van donant un nou enfocament a la nostra feina dins l’aula. Aquest fet suposa que els docents hem de fer un esforç per posar-nos al dia utilitzant-los de forma natural, com una eina més que faciliti el procés d’aprenentatge de les diferents àrees.

Aquest projecte ens ha permès adonar-nos de la necessitat d’una bona planificació i coordinació del guió, de la importància de fer un bon enregistrament i de la complexitat del muntatge d'un petit audiovisual.

- No ha estat tant fàcil com podria semblar. 
- No tots els centres disposen de càmera de vídeo digital, ni tant sols totes les zones en tenen. 
- No ha estat fàcil trobar el moment i l'espai per a realitzar el procés de muntatge. 
- D'altra banda ha estat molt senzill trobar el suport tècnic de companys fora de la jornada laboral.
- Després de molts desplaçaments i hores invertides, ens sentim satisfetes pel resultat final, per la resposta de l'alumnat i pel reconeixement a la feina   per part d'algunes institucions.
 

 
Laura Gabernet Foix
ZER Riu Set

Carme Gilart Barranquero
ZER Vall de l'Aranyó

Anna Gómez Ricart
ZER La Pedrera

Nuri Sala Corbinos
ZER Garrigues Altes

CACPREMI “EL CAC A L’ESCOLA 2004”