Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Enquesta AulaMèdia 2002
Portada AulaMèdia
AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu

Amb la intenció de millorar la revista, t'agrairíem que contestéssis la següent enquesta, com a persona interessada en l'Educació en Comunicació i subscriptora d'AulaMèdia. Sisplau, emplena els apartats,  marca amb una X o numera les caselles corresponents, i clica "Enviar"
Dades personals
 
           Nom: 
           Cognoms: 
           E-mail: 
 

 
En quin nivell educatiu o professió treballes?
 
            Infantil: 
            Primària: 
            Secundària: 
            Universitat: 
            Periodista: 
            Estudiant: 
            Altres: 
 
 
El teu lloc de treball és a:
 
            Catalunya: 
            Illes Balears: 
            País Valencià: 
            Altres: 
 

 
Quin apartat d'AulaMèdia t'interessa més?
(Numera -de l'1 al 3- els tres apartats que més t'interessin)
 
            INTRO (Educació en Comunicació en general): 
            Articles sobre educació en PREMSA: 
            Articles sobre educació en RÀDIO: 
            Articles sobre educació en TELEVISIÓ: 
            Ressenyes de MATERIAL didàctic: 
            Ressenya de REVISTES: 
            Ressenyes de LLIBRES: 
            Experiències d'AULA: 
            Servei de FORMACIÓ: 
            ENLLAÇOS: 
 

 
Fas algun treball d'Educació en Comunicació a l'aula?
 
           SÍ: 
           NO: 
 
 
En cas afirmatiu, fas anàlisi o producció? I sobre quin mitjà?
 
            Anàlisi de mitjans: 
            Producció amb mitjans: 
 
            Premsa: 
            Ràdio: 
            Televisió: 
            Cinema: 
            Internet: 
 

 
Vols col·laborar amb AulaMèdia?
 
            Com a col·laborador redactor d'articles: 
            Com a col·laborador, fent fotografies, etc.: 
            Fent xerrades: 
            Organitzant activitats d'Educació en Comunicació: 
 


Gràcies per contestar l'enquesta i participar així del futur d'AulaMèdia.