L'Educació audiovisual (secundària)  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
      El document L'Educació àudio-visual. Educació Secundària i Batxillerat "pretén donar unes orientacions que facilitin el treball sobre els temes proposats i unes exemplificacions d'alguns aspectes dels mateixos temes que permetin fer un enfocament interdisciplinari." 
      "L'extensió dels continguts de les corresponents programacions de les àrees esmentades fa que alguns temes restin solament esbossats i no acabin de tenir la consideració que es mereixen per la seva implicació en la societat actual, cada vegada més immergida en la cultura de la imatge. Pensant, doncs, en la importància d'alguns d'aquests temes, presentem els continguts i finalitats d'uns quants, com també les seves unitats de programació, amb la voluntat que serveixin per a ampliar i detallar allò que ja s'apunta en els currículums."

Aurora Maquinay i Xavier Ripoll
L'Educació àudio-visual
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Generalitat de Catalunya
Barcelona 1996