L'Educació audiovisual (primària)  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
      L'Educació àudio-visual és un document bàsic pel professorat que vol desenvolupar aquest tipus d'educació com a eix transversal en l'Educació Infantil i a Primària, ja que recull les orientacions per al desplegament del currículum. Inclou exemples d'unitats de programació. 
      L'autora afirma en la introducció que "aprendre a llegir i a escriure avui no pot reduir-se al llenguatge verbal, sinó que cal aprendre a llegir i a escriure imatges i sons, perquè el llenguatge àudio-visual forma part important de la cultura dels nostres infants i joves.
      L'alfabetització àudio-visual permetrà un desenvolupament total de les possibilitats comprensives i expressives dels alumnes i garantirà, també, la seva capacitat per a processar correctament les informacions que reben, establir relacions i analitzar-les d'una manera crítica i intel·ligent."

Aurora Maquinay
L'Educació àudio-visual. 
Educació Infantil i Primària
Generalitat de Catalunya
Barcelona 1994