Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
La Taula: un espai comú
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials

El dia 3 de març de 2003 es realitzava l'assemblea constituent de la Taula per l'Educació en Comunicació, amb la participació de persones interessades de diferents sectors implicats en l’Educació en Comunicació (periodistes, famílies, professorat, etc.) amb la intenció de generar un espai comú d'opinió i acció per impulsar l’Educació en Comunicació.

Amb aquest monogràfic dedicat a la Taula des d'AulaMèdia volem aportar alguns elements de discussió i propostes a l'ampli debat que fa mesos s'està portant a l'entorn de la necessitat o no d'incloure l'Educació en Comunicació en el currículum obligatori.

Aquesta implementació hauria de salvar tots els entrebancs que el professorat troba per educar en mitjans de comunicació a un alumnat que cada vegada consumeix més productes procedents de "pantalles" (televisió, Internet, videojocs, etc.) Una Educació en Comunicació que desenvolupi la capacitat crítica de l'alumnat front aquestes pantalles i al mateix temps la creativitat mitjançant la producció de programes de ràdio, televisió, etc.

Però la burocràcia i el dia a dia dels centres docents, afegit a la poca atenció que l'administració educativa dóna a l'Educació en Comunicació -que sent però no escolta- està minvant el voluntarisme del professorat interessat en portar endavant una alfabetització mediàtica a les aules.
 

  Francesc-Josep Deó. Coordinador d'AulaMèdia.
AulaMèdiaAulaMèdia
Membre de la Taula per l'Educació en Comunicació
Taula