Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Té futur l'Educació en Comunicació?
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
     Quan fem una anàlisi de l'Educació en Comunicació -com és el cas del Projecte Educom- i valorem el seu desenvolupament, ens trobem amb experiències molt innovadores, de referència per a molts centres. Però al mateix temps, els treballs de camp ens indiquen la poca implementació d'aquest tipus d'educació a les aules. La LOGSE no ha donat gaires facilitats per al desenvolupament d'Educació en Comunicació i les poques escletxes que hi ha (l'eix transversal d'educació audiovisual, per exemple) no s'han aprofitat o no s'han sabut aprofitar. A més, la "contrareforma avançada", que a molts centres de Secundària s'ha posat en marxa, no ha afavorit en res la possibilitat de fer forat i consolidar un espai conquerit amb esforç i voluntarisme. 
     Amb la futura "Ley de calidad", vista amb molt bons ulls per un sector importat del professorat  -tot cal dir-ho-, es tancaran totes les portes. Amb aquest marc pedagògic tan conservador caldrà veure com encaixaran documents com "La competència bàsica en educació audiovisual". El treball, molt complet, ha estat  redactat per part dels tècnics del Departament d'Ensenyament i també per professors especialistes. Ara, tothom es pregunta com s'inserirà al currículum, en quina o quines àrees s'hi desenvoluparà, o bé si no serà un document de bones intencions i prou, un altre paper mullat. Amb la "Ley de calidad" en l'horitzó caldrà preguntar-se: té futur l'Educació en Comunicació?.