Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia Projecte Educom
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
   Finalment, després de diverses reunions de treball a Barcelona i València, i gràcies al suport de la Fundació Jaume Bofill, posem en marxa el Projecte Educom.

     El Projecte Educom és un estudi sobre com les diferents administracions educatives dels Països Catalans aborden l'Educació en Comunicació (premsa, ràdio i televisió). També vol recollir les experiències de referència que s'estan realitzant tant a l'Educació Primària com a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i valorar què es pot fer per potenciar l'estudi dels mitjans de comunicació a l'aula.

     El treball serà realitzat per més d'una dotzena de redactors de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Des de l'apartat Educom (Primària i ESO) d'AulaMèdia podreu consultar els diferents articles, les experiències i les propostes que conformaran l'estudi.
 

AulaMèdia