Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia Per una formació global
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
   L'alumnat que viu en la societat de la informació necessita una formació global sobre els mitjans de comunicació per entendre'ls i consumir-los millor. Per això, des d'AulaMèdia volem continuar oferint al professorat recursos didàctics per a l'Educació en Comunicació i, al mateix temps, opinions i reflexions sobre l'actuació de les administracions educatives en aquest aspecte, i també sobre la funció social dels mitjans.

      En aquest nou número d'AulaMèdia, publiquem dos articles sobre l'educació dels mitjans de comunicació a l'Educació Infantil i Primària tots dos inclosos en el Projecte Educom. L'un de Margalida Mascaró, sobre les possibilitats que ofereix el currículum de les Illes Balears per desenvolupar l'ensenyament de la comunicació, l'altre de Montserrat Moix, que ens parla del "Marc socioeducatiu de l'Educació en Comunicació" a Catalunya.
 

AulaMèdia