Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia Hi ha una tercera via?
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
AulaMèdia publica en aquesta edició de novembre dos articles d'opinió amb plantejaments antagònics, un de Salvador Cardús "El gran malentès", molt crític amb els qui apostem per una alfabetització en el camp dels mitjans audiovisuals. El segon article de Joan-Carles Ortega titulat "L'ètica a les aules i la indústria mediàtica de l'entreteniment" planteja un panorama irreconciliable entre el treball del professorat en els centres docents i els missatges que emeten les televisions. Dos articles, que, de ben segur, provocaran el debat.

      La pregunta, però, davant aquestes posicions -apocalíptiques i integrades- és: hi ha una tercera via? Des d'AulaMèdia creiem que sí, i així ho demostren, des de la pràctica, les experiències recopilades en l'apartat Aula, o els materials didàctics referenciats en aquest web. Experiències d'aula on l'alumnat de tots els nivells educatius aprenen a "llegir" els mitjans d'una forma crítica, i també a saber com podem utilitzar-los de forma creativa com a emissors.

AulaMèdia