Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia AulaMèdia
Una nova revista per l'Educació en Comunicació
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
   La revista AulaMèdia és un espai creat amb la intenció d'oferir articles i recursos didàctics que constitueixen una referència obligada per al professorat interessat en l'educació i la comunicació. Aquí us proposem algunes reflexions i materials que aporten idees per treballar en l'educació en comunicació a l'aula.

     La revista AulaMèdia també vol ser un espai per construir i avançar a partir d'aquestes reflexions i per això proposa a qualsevol professor i investigador en educació en comunicació que ens envieu les vostres aportacions (articles, comentaris, ressenyes de llibres i de materials didàctics, etc.) a fi de ser publicades a la revista AulaMèdia. Si hi voleu col·laborar consulteu les condicions de publicació.

      Amb la revista AulaMèdia volem obrir un espai on tothom pugui ser al mateix temps emissor i receptor.

AulaMèdia