Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Cinema a l'escola
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
Obrim un nou web: CinEscola.info, amb una clara vocació pràctica on el lector podrà  trobar propostes de reflexió i de treball sobre films que tenen com a valor afegit una clara vocació didàctica, i que poden constituir-se en instruments d'aprenentatge atractius.

Es tractarà d'oferir uns materials que entenem poden ser interessants a classe per aprendre i gaudir del cinema de manera assossegada i serena. Formar espectadors és una de les tasques que semblen, a priori, fonamentals per part de l'escola, però el dia a dia ens demostra que aquestes activitats queden en segon terme massa sovint, ofegades per posicions i programacions massa conservadores i amb poca visió, no ja del futur, sinó de l'entorn que ens envolta.

Volem fer que sigui possible veure pel·lícules en tota l'extensió de la paraula. Es tracta de lluitar per trencar amb l'hàbit d'empassar-se pel·lícules sense pensar-les, sense acostar-se tranquil·lament a elles i gaudir de les seves imatges i de les seves propostes visuals, de les seves idees i de les seves advertències. Dignificar, en una paraula, el fet de veure una pel·lícula. Deixar la passivitat, que habitualment s'atribueix a l'espectador i pensar la pel·lícula.

Per altra banda, en el seguit de propostes didàctiques que anirem oferint, el lector podrà trobar films relacionats amb la Literatura, amb la Geografia, amb la Física, amb la Biologia, amb la Història, etc., que poden ser un bon complement per iniciar, per concloure, o per fer més digerible un determinat tema acadèmic. 

Pensar les imatges ens pot ajudar a trobar vacunes contra la televisió contaminada que hem de patir, contra la utilització irresponsable de la imatge que avui en dia fan la majoria de canals televisius. Cal convèncer els alumnes que hi ha diverses maneres de col·locar-se davant d'una pel·lícula, i ajudar-los a conèixer l'obra dels cineastes i a destriar el gra de la palla...

 
Ramon Breu Professor de Secundària i redactor d'AulaMèdia.
AulaMèdiaAulaMèdia

 
 
 
 
 

 

Cinema a l'escola