Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Construïm tàndems per a fer camí
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
El final de curs, com el final d'any, serveix moltes vegades per parar màquines i fer una reflexió. En el cas d'AulaMèdia s'afegeix el que recentment -el maig passat- hem complert els dos anys, un motiu més per a la valoració del treball fet i per pensar quin camí hem de prendre a partir d'ara per continuar avançant cap a l'Educació en Comunicació (EC).

Pel que fa al futur, volem, i voler és poder, tirar endavant aquesta revista, que amb molt de voluntarisme -una altra vegada aquesta paraula- fem/feu cada mes. L'entusiasme dels nostres col·laboradors, les 5000 persones subscriptes a la revista i les més de 100.000 visites que han tingut les 20 edicions d'AulaMèdia, ens ajuden a continuar fent plans per al futur. A seguir aportant elements de reflexió i debat a través de la revista digital, sense oblidar les Trobades anuals que volen ser "un fòrum d’intercanvi d'idees, propostes i d'experiències". AulaMèdia vol continuar sent l'espai de referència per a totes aquelles persones i sectors socials interessats en l'EC. 

Ara, però, cal prioritzar el treball per impulsar una Educació en Comunicació global. Un treball per concretar -en la mesura del possible- les idees i les propostes sorgides en les "pàgines" de la revista i en les darreres Trobades. Des d'AulaMèdia ja hem obert línies de col·laboració -de forma bilateral- amb entitats i associacions per així desenvolupar propostes concretes al voltant d'un interès comú relacionat amb l'EC. Algunes d'aquestes entitats són el Centre Internacional de Premsa (CIP), Espiral. Educació i Tecnologia, Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors, Museu del Cinema de Girona o l'Observatori sobre la Cobertura informativa de Conflictes (OCC). Ara, reiterem la nostra predisposició a treballar amb totes les associacions, fundacions o sindicats interessats realment amb l'Educació en Comunicació. No volem grans declaracions de bones intencions que no portin enlloc, volem construir tàndems per a fer camí.

  Francesc-Josep Deó. Coordinador d'AulaMèdia.
AulaMèdiaAulaMèdia