Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
50.000 visites i 2.800 subscriptors
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
     Després d'11 edicions -aquesta n'és la 12na- AulaMèdia ha arribat a les 50.000 visites. Això vol dir una mitjana de 4.500 visites per número. Durant les darreres setmanes hem fet una enquesta per saber quin és el perfil de les persones que estan subscrites a AulaMèdia, quins temes i seccions interessen més i poder així millorar la revista. 
     De totes les enquestes que han arribat, podem extreure el perfil de la persona que està subscrita a la revista AulaMèdia. Així, aquest perfil correspon a una dona que treballa a l'Educació Secundària a Catalunya, interessada per l'Educació en Mitjans de Comunicació en general, però que no la desenvolupa en el currículum. Cas de treballar l'Educació en Comunicació a l'aula -ho fan el 40 per cent- el treball se centra en l'anàlisi dels mitjans per sobre de la producció. Aquesta anàlisi s'aplica essencialment a dos mitjans: la premsa i la televisió. 
     De la revista AulaMèdia les seccions que interessen més són Intro (Educació en Comunicació en general) i els articles sobre Televisió. També destaquen les experiències recollides a l'apartat Aula i les ressenyes que fan referència al Material didàctic. De les dades aportades per aquesta enquesta podem extreure una lectura optimista, que l'interès del professorat per les experiències a l'aula i per les eines d'aplicació didàctica potenciaran futurs projectes sobre Educació en Comunicació. 
Francesc-Josep Deó