Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
La urgència de l'anàlisi crítica
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
En els darrers temps estem vivint un greu deteriorament de la qualitat dels grans canals de televisió, uns autèntics anys de plom de la televisió anomenada generalista, a l'hora que segueixen augmentant les hores que els ciutadans dediquen a veure la televisió. A determinats àmbits de Catalunya potser no ens adonem gaire en poder disposar de TV3 i del Canal 33, canals d'un nivell de qualitat i dignitat notable, però a d'altres àmbits o a d'altres zones de l'estat on els ciutadans fan servir la seva mitjana diària de veure televisió, és a dir entre 3h i 4h, a suportar determinats canals, la situació és depriment.

La programació de la majoria dels grans canals ve protagonitzada per la degradació ètica dels seus continguts, per la potenciació permanent de contravalors com la priorització dels diners; la competitivitat obligatòria; la por a perdre la capacitat competitiva; la prevenció obsessiva; la recerca de la seguretat material; la delegació del pensament propi en els mitjans de comunicació o la promoció de comportaments alimentaris malaltissos.

Es tracta d'un model de televisió que converteix la informació en espectacle, que la tracta de manera frívola sense vincular-la amb el seu context. Una televisió que és com un gran supermercat de l'estereotip, de la banalitat, de l'horror ètic i estètic, de la manca de respecte i de la misèria cultural.

Fa poques setmanes, un alumne meu de 4t d'ESO definia molt bé la situació. Comentava  un programa concret, "Gran Hermano"; però el seu judici pot fer-se extensiu a bona part de la programació televisiva actual. Ell deia: "Aquest programa ens fa treure de dins el pitjor de cadascú".

Cal dir, però, que aquest deteriorament de la qualitat desborda l'àmbit de la televisió i és ampliable al de la societat. Per a molts, la televisió és un mirall del món, per tant, l'avaluació de la qualitat televisiva és indissociable de l'avaluació de la qualitat de les diverses categories del món que la televisió reflecteix. Algú podria dir que aquest deteriorament fa més urgent, per tant, l'anàlisi crítica dels mitjans de comunicació. Ens sembla que no. La urgència és prèvia a aquest deteriorament.

  Ramon Breu Professor de Secundària i redactor d'AulaMèdia.
AulaMèdiaAulaMèdia