Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Un debat necessari
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
       Fa cinc anys, el 26 de gener de 1997, es convocava la "Primera trobada d'educadors i comunicadors" a la Casa Elizalde de Barcelona. En aquella assemblea ens vam trobar una cinquantena de persones disposades a posar en marxa un "espai de reflexió i debat", un col·lectiu "d'intervenció mediàtica i social", una Xarxa d'Educadors i Comunicadors que ens permetés intercanviar experiències. Aquestes idees es concretaven uns mesos més tard en la constitució de les associacions Mitjans a Catalunya i Entrelínies al País Valencià. Finalment, a les Illes Balears també s'ha posat en marxa Encontre
      Ara, quatre anys més tard, Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors -amb el suport d'AulaMèdia i de Teleduca- fa una crida a tothom que estigui interessat en el debat sobre la necessitat i la situació de l'Educació en Comunicació a participar en una nova Trobada (la inscripció és gratuïta). "Un encontre que ha de servir per debatre en quina situació es troba l'Educació en Comunicació i sobretot per preguntar-nos de quina forma es pot potenciar i desenvolupar-la a les aules d'una forma efectiva". Un debat necessari. 
Francesc-Josep Deó
Coordinador d'AulaMèdia