Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2004
L'anàlisi crítica i la producció escolar
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
AulaMèdia organitza el 29 i el 30 de gener la Trobada 2004 d'Educació en Comunicació. Com a l’anterior encontre la Trobada 2004 vol ser un "fòrum d'intercanvi d'idees i propostes per implementar l'Educació en Comunicació".
En aquest encontre el debat se centrarà en l'anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i la producció escolar de missatges mediàtics, com una forma de aproximar-se, conèixer i desmitificar els mitjans.
  Redacció d'AulaMèdia.
AulaMèdiaAulaMèdia