Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia Senten... però no escolten
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
Sabem que quan parlem de la necessitat d'una educació global en televisió, que impliqui l'escola, la família i també el propi mitjà, genera un cert nerviosisme i que apareixen urticàries. Alguns sectors del professorat s'apressen a dir que això no és feina seva, els pares aparquen els seus fills davant del televisor i  mentrestant, els directius de les televisions públiques senten... 
      Senten al Consell Assessor de la CCRTV dir que és "essencial una més gran connexió i diàleg amb el món de l’escola, que és el lloc on segurament més es pot fer per a formar televidents reflexius i crítics amb capacitat de lectura i d’interpretació del llenguatge audiovisual, atès que els pares no sembla que estiguin sempre capacitats per a donar aquest tipus d’educació als seus fills. Això comportaria un assessorament en doble direcció: assessorament pedagògic a TVC i assessorament televisiu a l’escola, i hauria d’estar complementat amb algun programa específic d’educació audiovisual adreçat a adults". 
      També senten a organismes com el Consell d'Audiovisual de Catalunya quan proposa espais educatius i formatius adreçats a la infància i a la joventut en els mitjans de comunicació. "En aquests espais, s'hi han d'incloure els dedicats a la formació de les persones com a televidents, per tal d'aconseguir una millor utilització dels mitjans de comunicació". Fins i tot senten les propostes d'associacions de la societat civil com Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors. Senten... però no escolten. 
 
Francesc-Josep Deó. Coordinador d'AulaMèdia