La dimensión sonora del lenguaje audiovisual  

AulaMèdia
   - Intro
   - Premsa
   - Ràdio
   - Televisió
   - Material
   - Revistes
   - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
     Quan es parla del llenguatge audiovisual es pensa en la imatge com l’element principal, estructurador del sentit i de capacitat suggeridora. El so queda relegat a un paper secundari, complementari de la imatge, de la qui es creu que pren el sentit i la capacitat de suggestió. Són molts els experts que reclamen l’atenció cap el so com a element constructor de sentit en el llenguatge audiovisual, en profunda i equilibrada interrelació amb la imatge.
      La dimensión sonora del lenguaje audiovisual ens proporciona, de forma analítica i molt didàctica, un profund coneixement sobre el so en el context del llenguatge audiovisual. A partir d’una perspectiva acústica ens explica què i com són els sons, quines maneres hi ha de reconèixer-los, estudiar-los i manipular-los. Però, i aquesta és l’aportació més important de l’obra, fa un plantejament perceptiu, des de la psicoacústica i la psicologia de la percepció. En el llenguatge audiovisual el so proporciona informació al receptor i li estimula sensacions, de la mateixa manera que qualsevol altre signe audiovisual. El so és per tant una eina que admet un modelatge en tant que material expressiu.

Ángel Rodríguez Bravo
La dimensión sonora del lenguaje audiovisual
Editorial Paidós
Barcelona 1998