La violència contra les dones en els mitjans...  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
     La violència contra les dones en els mitjans de comunicació Audiovisuals "consisteix en un conjunt de materials didàctics destinats a entendre el paper que tenen els mitjans de comunicació audiovisual en la representació de la violència contra les dones. El propòsit és subministrar materials d'anàlisi: fragments de pel·lícules, de programes televisius, publicitat, pintura, fotografia, productes multimèdia i còmic, per oferir-los com a material de treball, tot proposant les indicacions mínimes per arribar a la seva interpretació.
      Les activitats plantejades tenen l'objectiu d'oferir una pràctica poc fraqüent: la de reflexionar sobre els mitjans de comunicació audivisuals i descobrir els significats que s'amaguen sota les aparences més evidents.
      Continguts temàtics: (...) les dones en la representació iconogràfica, les bases socials de la violència patriarcal, la retòrica actual dels mitjans audiovisuals i els conceptes culturals que estan en la base de la pràctica de la violència contra les dones." (Extret de Senderi, número 8, febrer 2001) 

Drac Màgic
La violència contra les dones en els mitjans de comunicació Audiovisuals
Ajuntament de Barcelona
Barcelona 2001