Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Cinema, televisió i videojocs.
La realitat supera l'Educació
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Estratègies per convertir el mitjans audiovisuals i les noves tecnologies en aliats educatius.

OBJECTIUS

Contribuir amb eines didàctiques i metodològiques a potenciar l’anàlisi crític i l’ús educatiu i racional del cinema, la televisió els videojocs i l’internet.

JUSTIFICACIÓ

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya són algunes de les entitats que en la Trobada 2003 organitzada per AulaMèdia (Educació en Comunicació) reivindiquen la necessitat de formar a nens, joves i adults en comunicació, en l’ús responsable del cinema la televisió els videojocs o l’internet. Des del Museu del Cinema Ana Graviz i Jorge Pozo ens proposen receptes concretes per treballar-hi des de l’escola, des de casa o des de la producció.

COL·LECTIUS A QUI S’ADREÇA

- Professionals i estudiants del món de l’educació
- Professionals i estudiants del món de la comunicació audiovisual.
- Pares i mares, tutors i tutores i a tots els interessats en general 

METODOLOGIA

Les activitats proposades al llarg del curs estan pensades per estudiar i treballar de manera teòrica però alhora pràctica els missatges implícits i explícits en els mitjans de comunicació audiovisuals. Visionat i anàlisis de films i programes de televisió, de pàgines web i jocs multimèdia es combinaran amb la producció i realització de material audiovisual per part dels assistents.

NOMBRE D’HORES TOTAL:  25

CRÈDITS DEL CURS: 2,5

LLOC DE REALITZACIÓ

Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i Universitat de Girona

LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX EL CURS: Castellà 
 

PROGRAMA

Dilluns 14 de juliol

- Introducció i presentació del curs.
- Projecció d’un film específic.
- Discussió del missatge implícit i explícit.
- L’ABC del món audiovisual: imatge i realitat.

- Pràctiques d’introducció al llenguatge audiovisal

Dimarts 15 de juliol

- Anàlisis d’imatge fixa i text.
- Anàlisis d’imatge en moviment.
- Com s’explica una història: text- àudio- dramatúrgia- animació.

- Pràctiques de cinema d’animació.

Dimecres 16 de juliol

- Introducció a l’hipertext: CD Rom i internet.
- Anàlisis d’alguns jocs i adreces d’internet més utilitzats.

- Aquesta sessió tindrà lloc a l’aula d’Informàtica de la UdG.

Dijous 17 de juliol

- Creació d’opinió: el cinema la televisió i l’hipertext. Qui, què, com

- Pràctiques de producció en grups de material  audiovisual.

Divendres 18 de juliol

- Practiques de producció en grups de material audiovisual.

- Presentació de resultats, posada en comú i avaluació.
 

PROFESSORAT

Ana Graviz Machado
Nascuda a Artigas, Uruguai, amb nacionalitat Sueca desde 1980, és Doctora en Pedagogia per la Universitat d’Estocolm, on ha defensat la seva tesis “Introducció de l’ensenyament dels mitjans a l’escola bàsica. Un problema pedagògic? Cas Uruguai” 

Anteriorment, va cursar estudis previs a la Facultat de Ciències Econòmiques a la Universitat de la República de Uruguai, on es va interessar per l’estudi, investigació i desenvolupament de l’educació en els mitjans de comunicació. 

Desde 1982, de manera paral·lela als seus estudis universitaris de pedagogia i cinema , treballa en la creació, desenvolupament, investigació i publicacions al voltant del mètode Barn Media Kunshap i porta la direcció de projectes de desenvolupament i cursos sobre mitjans de comunicació en educació preescolar, primària, secundària, universitària i extracurricular, tant a Suècia com en diferents països d’Europa i Amèrica. 

Desde 1997 fins a 2001, fou directora del projecte de desenvolupament “Un lugar para todos los niños”, que es va realitzar a Estocolm en col·laboració entre el Municipi i l’organització civil “Centro para la cultura y la comunicación” amb recolzament financer de l’estat suec.

En l’actualitat participa, a banda de en cursos sobre mitjans de comunicació a la Institució de Pedagogia de la Universitat d’Estocolm i en el Centre d’estudis per adults de Solna, en investigacions, sobre l’escola de Nacka i Estocolm i l’ensenyament dels mitjans de comunicació en projectes de desenvolupament tant nacionals com internacionals. 

Jorge Pozo Farías
Nascut a Valparaiso, Xile i amb nacionalitat Sueca desde 1980 és educador de mitjans de comunicació. Amb estudis i títol de Contador a Xile, continua a Suècia amb estudis d’educació en mitjans de comunicació, pedagogia i informàtica a la Universitat d’Estocolm. A partir dels seus estudis i treballs de col·laboració en el desenvolupament del mètode Barn Media Kunshap, treballa com a pedagog independent i ha publicat a Suècia treballs sobre anàlisis de films, publicitat i internet

Actualment i desde 1982 participa en conferències, cursos i tallers en jardins d’infància, escoles, universitat i centres d’ensenyament no curricular tant a Suècia com en diversos països Europeus i d’Amèrica..

CALENDARI

Data d’inici: 14-07-2003
Data de finalització: 18-07-2003

HORARI

Matins de 9.00h a 14.00h

 

INSCRIPCIONS:

Fundació Universitat de Girona. Innovació i Formació
Edifici Mercadal. Plaça Jordi de Sant Jordi, 1. Girona
Telèfon: 972 21 02 99 
info.fundacio@udg.es
http://www.udg.edu/if

PREU

150 € general  / 112,5 € estudiants UdG
Nombre de places: mínim 20, màxim 30.
 

Coordinadora del curs: Gemma Carbó
Adreça electrònica: gcarbo@ajgirona.org
Telèfons de contacte: 972 41 27 77 

  Fundació Universitat de Girona. Innovació i Formació.
Fundació Universitat de Girona
Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol
Fundació Museu del Cinema