Comunicación responsable  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
     El contingut de Comunicación responsable. Deondología i autorregulación de los medios és fruit d’una anàlisi aprofundida dels codis deontològics de diversos mitjans i es compon d’apartats ben diversos que barregen la descripció, la crítica, l’anàlisi i la proposta. Entre tesi de doctorat i manual de consulta i d’estudi per als actuals i futurs periodistes, el llibre vol demostrar que l’autoregulació és un exercici necessari per a la llibertat d’expressió del periodista, però també és un compromís ètic que aquest pren de cara al receptor. Per això, Hugo Aznar no s’aconforma a explicar com funcionen èticament les empreses periodístiques, sinó que fa una proposta d’autoregulació per a millorar l’ètica del mitjans de comunicació.
     Això que sembla tan obvi no ho és tant en les empreses periodístiques europees. El periodisme anglosaxó, concretament el nord-americà, fa anys que ha incorporat als llibres d’estil dels principals diaris un conjunt de normes deontològiques que han demostrat ser una bona arma contra l’autocensura del periodista, per una banda, i un explícit contracte de comunicació amb el lector, d’una altra. Caldria que la premsa, la ràdio i la televisió en preguessen bona nota.

Hugo Aznar
Comunicación responsable
Ariel Comunicación
Barcelona 1999