La premsa i el Sud  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
   Tots aquells que aspiren a construir un nou model de desenvolupament, des de l'escola, els mitjans de comunicació o com a mers ciutadans, trobaran a aquest llibre un conjunt de veus que pretenen recuperar dues funcions essencials del periodisme: informar i formar.
   Les reflexions sobre la representació dels països del Sud als mitjans presents a aquestes planes són un punt de partida valuós per a mostrar que són possibles altres formes de comunicació més participatives i democràtiques. Ignacio Ramonet, Enrique Bustamente, Carlos Zeller, Alfonso Armada, Gervasio Sánchez i Mariano Aguirre, entre altres, són alguns experts que hi col·laboren.
   Extret del butlletí entreLÍNIES (núm. 3, maig 1999)

DD. AA.
Sur y Comunicación.
Una nueva cultura de la información
Icaria i Medicus Mundi
Barcelona 1999