Cine y literatura  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
     Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas està pensat per a l'ensenyament de la llengua i la literatura de diferents nivells educatius, des d'una perspectiva interdisciplinària i amb una aproximació didàctica a cada aportació; amb propostes, recomanacions i suggeriments diversos. Andreu Martín explica les experiències viscudes com a escriptor i guionista i els diferents articles continguts analitzen algunes pel·lícules basades en obres literàries: Excalibur o El primer caballero que recullen el mite artúric, el Frankestein de Mary Shelley o l' Enric V de Shakespeare en les versions de Kennet Branagh; el Dràcula de Bram  Stoker fet per FF Coppola, El perro del hortelano de Lope de Vega, portada a l cinema  per Pilar Miró, el Tintín d'Hergé, i quatre versions de Madam Bovary de G. Flaubert. El llibre comença amb una presentació de les semblances i diferències entre la literatura i el cinema i amb esquemes d'anàlisis comparatives i, finalitza, amb una reflexió sobre la interrelació dels llenguatges d'ambdós mitjans de comunicació. 

Cine y literatura. Relación y posibilidades didàcticas. 
Pujals, G., Romea, M. C. (Coord.)
ICE UB - Horsori
Barcelona 2001