Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Mitjans coordina el projecte YEFF!
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Yeef!
L'associació Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors és l'encarregada de coordinar, a l'Estat espanyol, el projecte YEFF! (Young European Film Forum for cultural diversity). Es tracta d'un certamen de premis dirigit a joves europeus en el qual es podran presentar obres audiovisuals de temàtiques relacionades amb la integració i la diversitat cultural.

El projecte YEFF! va néixer a Alemanya l'any 1995 arran de la caiguda del mur de Berlín i la necessitat de sensibilitzar a la població d'una nova Europa multicultural. La cadena de televisió alemanya, ARD i Civis Media Foundation (fundació creada per aquesta fita) van ser les promotores del concurs d'audiovisuals. Més tard, s'afegiria i obtindria el comandament una altra entitat, la RAA, organització que treballa per i amb joves tant en l'educació formal con no formal. 

En un principi, el certamen de premis anava dirigit al públic juvenil de tot l'Estat alemany. Els joves realitzaven les seves obres audiovisuals durant el curs escolar en diferents assignatures de l'ensenyament de Primària i Secundària. Aquests últims anys, el projecte YEFF! s'ha volgut ampliar i convertir-se en un projecte europeu.

El passat desembre de 2003, Mitjans juntament amb associacions d'Alemanya, Itàlia, Bèlgica, França, Polònia, Escòcia, Suïssa i els Països Baixos, va assistir a una trobada organitzada per la RAA amb la intenció de presentar als països de nova incorporació el concurs i establir un pla de treball conjunt.

Les línies de treball que es van acordar es fonamenten en donar l'oportunitat als joves dels 9 països europeus d'expressar-se i manifestar la seva opinió respecte als problemes socials i culturals a què s'enfronta la societat actual a partir de la realització de tot tipus d’obres audiovisuals.
 

Membres del projectes Yeef!

CVB-VIDEP
Centre Vidéo Bruxelles
http://www.cinergie.be/cvb/

FEM
Fundacja Edukacji Miedzynarodowei
http://fem.org.pl

Institute of Local Television. Scotland
http://www.localtvonline.com

ISMU
Iniziative e Studi Sulla Multietnicitá
http://www.ismu.org

Kyrnéa International
http://www.kyrnea.com

LBR
Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie
http://www.lbr.nl

Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors
http://www.mitjans.info

Öppna Kanalen & Film Centrum Väst
http://www.oppnakanalen.se/

RAA-Berlin
Regionale Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule
http://www.raa-berlin.de

  Anna Blázquez
és membre de la Comissió Cordinadora de Mitjans. Xarxa d'Educadors i comunicadors.
Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors
I membre de la redacció d'AulaMèdia
Portada AulaMèdia Portada AulaMèdia