AulaMčdia
AulaMčdia
Educació en ComunicacióSEGONA  EDICIÓ

 
Dates: de l'11 al 15 de juliol
 
Horari: de 10 h a 14 h
 
Lloc:
Col·legi de Periodistes
de Catalunya
Rambla de Catalunya, 10
Barcelona
 
Durada: 20 hores
 
Preu: 65 €
(material inclòs)
 
Ponents
 

Aquest seminari s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya

.

VI Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Seminari d'Educació en Comunicació
AulaMèdia organitza el Seminari d'Educació en Comunicació. Aquest seminari vol reflexionar sobre diferents propostes d’organització, continguts i d’estratègies pedagògiques a l’hora de implementar l’Educació en Comunicació Audiovisual a les aules de Secundària. Però a més d’una reflexió teòrica, el Seminari proposa una mostra d'experiències i de material didàctic.

Objectius del Seminari:
- Reflexionar sobre la necessitat d'educar en comunicació en la societat del coneixement, en la societat de les pantalles.
- Fer propostes didàctiques per desenvolupar l'Educació en Comunicació en diferents àrees i matèries curriculars.
- Donar a conèixer diferents materials didàctics i experiències de referència sobre Educació en Comunicació Audiovisual.

Programa del Seminari:
- L'Educació en Comunicació Audiovisual
- Lectura de la imatge
- D'omplir els entremitjos a condicionar-ho tot:
  la importància de la publicitat en el funcionament dels mitjans
- Sexisme i publicitat
- Els valors de les telesèries
- El cinema com a recurs i objecte d'estudi
- Els informatius de televisió. La "construcció" de la realitat
- La manipulació en els mitjans de comunicació
- La producció escolar creativa
- Experiències de referència

Material que es lliurarà:
DVD Els informatius de TV
DVD Els dramàtics de TV
DVD La publicitat
> Darrere la Pantalla <
> Darrere la Pantalla <
> Darrere la Pantalla <

 
·
    Organitza: Amb el suport de: Amb la col·laboració de:
Correu-e