AulaMèdia
III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 100427
La utilització del llenguatge audiovisual a Secundària


 
Descripció
Tot i que ja compte amb una llarga història, l'educació mediàtica encara es contempla com una àrea curricular “nova”. Aquest curs iniciarà a l'educador en la didàctica dels mitjans audiovisuals, des d'una perspectiva multidimensional. El curs pretén ser una nova opció, molt pragmàtica, per proporcionar al docent les competències que l'apropin a la figura de l'educomunicador, l'especialista en l'educació en mitjans i en les noves formes de la comunicació, tot oferint coneixements pràctics per convertir els seus alumnes en espectadors, televidents actius, analítics i crítics. No obstant, la defensa d'una causa no hauria de ser incompatible amb l'autocrítica, lluitant per què l'educació mediàtica es mantingui alerta davant els avenços tecnològics; que estigui al corrent de com són les relacions entre els joves i els mitjans.

Objectius
- Analitzar les possibilitats que aporten les noves tecnologies a l'educació i proporcionar instruments didàctics per a la seva introducció en les aules de Secundària.
- Orientar sobre l'educació mediàtica a través del currículum de les assignatures d'Història, Ciències, Llengües estrangeres, Música i Ètica
- Reflexionar sobre el paper que tenen els mitjans audiovisuals a la societat actual.
- Aproximar la figura del docent a les competències del educomunicador.
- Contribuir al desenvolupament d'una actitud crítica i autocrítica per part de l’alumnat davant els textos mediàtics.
- Identificar i saber utilitzar els elements bàsics del llenguatge audiovisual.
- Proporcionar eines que possibilitin l'elaboració de guions de vídeo- ficcions, vídeo-reportatges i vídeo-espots.

Continguts
- Què ens ofereixen els mitjans audiovisuals?
- Aprenent a llegir el llenguatge audiovisual. Eines de lectura crítica i de producció de textos audiovisuals.
- Disseny de vàries activitats de producció audiovisual procedimental. Visionat i reflexió
- La tècnica de la simulació per a l’ensenyament mediàtic.
- L’anàlisi textual i l’educació mediàtica.
- Un nou model de pedagogia mediàtica: producció, llenguatge, representació i audiència.
- Un cas de pedagogia mediàtica en l'àmbit pulicitari: Venent joventud.
- La producció del missatge audiovisual en l’àmbit de la institució educativa.
- Visionat d’experiències audiovisuals realitzades amb alumnat de Secundària.
- L’acció i l'entusiasme de les cultures consumistes dels nens, davant les actituds dels mateixos nens en la seva vida escolar.
- Les noves possibilitats de la xarxa virtual davant el model tradicional de televisió.


Durada: 15 hores
Dates de realització: del 30 de juny al 4 de juliol de 2008
Lloc: IES Escola del Treball (C/ Comte d'Urgell 187, Barcelona)
Horari: de 16.30 h a 19.30 h
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Secundària
Matrícula i material: 25 €


Material que es lliurarà:
DVD: Darrere la pantalla Darrere la pantalla

Formadora:
Júlia Hurtado López
Júlia Hurtado López

Llicenciada en Història de l’Art.
Diplomada en imatge i so.
Membre d'Edumèdia.


 III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació