Una visita guiada a la televisió
- Primer DVD de la col·lecció "Darrere la Pantalla"-

Estem acostumats a dir "el programa de...", substituint el nom de l'espai televisiu pel del presentador o presentadora que el condueix. Sovint oblidem que si aquesta "estrella" pot fer la seva feina és gràcies a l'equip que té darrere la pantalla.

Per conèixer la tasca d'aquest equip, aquest DVD ens mostra una visita guiada a una televisió local. Aquest reportatge, acompanyat de diversos extres (la classe pregunta i els exercicis), esdevé un material amb moltes possibilitats per treballar a l'aula.


Ara pots trobar Una visita guiada a la televisió i els altres DVDs de la Col·lecció "Darrere la Pantalla" a les botigues d'ABACUS Cooperativa

AulaMčdia
Educació en Comunicació