AulaMèdia
III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 080427
El principi d'una llarga amistat: el cinema a Secundària


 
Descripció
Incorporar el cinema a l’aula de Secundària ha de voler dir interpretar, valorar, analitzar críticament, diferenciar entre mirada pròpia i càmera, saber quin paper se li atribueix a l’espectador i quin paper hauria de tenir, descodificar; i, simultàniament, saber expressar-se amb el seu instrumental i amb el seu llenguatge.

Objectius
- Reflexionar sobre la incidència social del cinema.
- Aportar eines per a l'anàlisi i la crítica de cinema.
- Proposar la utilització didàctica del cinema en les diferents àrees curriculars de Secundària.
- Oferir al professorat eines per fomentar en l'alumnat, actituds actives, crítiques i creatives respecte al cinema.

Continguts
- El precinema i el cinema mut.
- El cinema i la cultura audiovisual en el segle XXI.
- El cinema com a vehicle per a l'anàlisi social de la realitat.
- Llenguatge audiovisual. El muntatge.
- Gèneres cinematogràfics.
- El guió i l'estructura narrativa. Els personatges.
- La trama principal i les subtrames.
- Aplicació didàctica del cinema com a recurs en les diferents àrees
- Metodologia de treball amb el grup-classe.


Durada: 30 hores
Dates de realització: del 30 de juny a l'11 de juliol de 2008
Lloc: IES Escola del Treball (C/ Comte d'Urgell 187, Barcelona)
Horari: de 16:30 h a 19:30 h
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Secundària
Matrícula i material: 50 €


Material que es lliurarà:
DVD: Darrere la pantalla Darrere la pantalla

Formador:
Ramon Breu i Panyella
Ramon Breu i Panyella

Llicenciat en Geografia i Història. Professor a l'Escola Solc. Coordinador de CinEscola.info


 III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació