Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2004
Portada AulaMèdia
L’anàlisi crítica i la producció escolar

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços

Rita Armejach

M. José Pedragosa


Carme Mayugo, Agustí Coromines, Francesc-Josep Deó i Carme Canet

Trobada 2004

 
Divendres
30 de gener
Comunicacions:

- Projecte Gabella i els mitjans.
Rita Armejach

- Canal Comunica.
M. José Pedragosa

Taula Rodona: La producció escolar.
Carme Canet, Agustí Coromines i Carme Mayugo. Moderador: Francesc-Josep Deó