Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2004
Portada AulaMèdia
L’anàlisi crítica i la producció escolar

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços

Daniel Aranda

Meritxell Esquirol

Ramon Breu, Àngels Vives, Francesc-Josep Deó i Isidre Ramos

 
Dijous
29 de gener
Comunicació:
Incompetències bàsiques en educació audiovisual.
Daniel Aranda i Meritxell Esquirol
Taula Rodona: L'anàlisi crítica dels mitjans.
Ramon Breu, Isidre Ramos i Àngels Vives. Moderador: Francesc-Josep Deó