AulaMèdia
editorial
Una nova etapa


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
"recerca"
Índex
 
 
Comencem un nou curs i a AulaMèdia, a més, comencem una nova etapa. Després de més de 7 anys fent feina, cal aturar-se un moment per reflexionar, per agafar més força i seguir treballant –com fins ara– per l'Educació en Comunicació. En els propers mesos anireu descobrint alguns canvis en aquesta revista digital, començant pel disseny que algun company ja ha qualificat de minimalista...

Pel que fa als projectes sobre Educació en Comunicació que volem desenvolupar aquest curs 2008-2009, cal destacar la realització de nous capítols de la col·lecció Darrere la pantalla, un material didàctic audiovisual per educar en televisió.

<<recerca>>
Un dels objectius més ambiciosos per aquest curs, és la implementació del projecte de recerca en comunicació per a 4t d'ESO: "recerca", material didàctic en xarxa que podeu consultar aquí. Com a complement a aquest material teòric sobre la televisió i els seus gèneres, oferirem activitats de producció audiovisual per l'alumnat.

Aquest setembre presentem, en el camp del setè art, el CD Cinema i Ciutadania que proposa treballar l'Educació per la Ciutadania a 3r d'ESO a través de tres pel·lícules. També durant aquest curs seguirem editant CinEscola amb material per educar en i amb el cinema, que actualment ofereix 44 fitxes didàctiques per treballar a l'aula.

En el camp de la formació permanent del professorat, centrarem els nostres esforços en les jornades d'AulaMèdia de gener, que ja van per la quarta edició. En aquesta ocasió sota el títol "Jornades ETCètera. Educació, Televisió i Cinema" volem reflexionar sobre les possibitats d'aquests mitjans de comunicació a l'aula.

Per a finals del curs tenim prevista la IV Escola d'Estiu, una trobada de referència per tot el professorat que vol aproximar-se a l'Educació en Comunicació des d'una perspectiva pedagògica i analítica, o bé que vol reflexionar sobre com construir una mirada crítica de la ciutadania davant de les pantalles i com implementar l'Educació en Comunicació als centres de Primària i de Secundària.

 
Francesc-Josep Deó
 


AulaMèdianúmeroarticle