Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2005
Mapasonor
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Cinescola
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Mapasonor som una associació que treballa des de la Comunicació i les Arts a través de tècniques documentals, és a dir, la utilització de fonts de la realitat.
Ens dediquem principalment a la producció de documentals audiovisuals i també realitzem activitats diverses relacionades amb l’Educació en Comunicació, l’educació en valors i la interculturalitat: projectes pedagògics, projectes de cooperació en comunicació (sensibilitzant al Nord i cooperant al Sud), art sonor i activitats artístiques, activitats de formació, organització de cicles d’activitats, fòrums etc. i altres activitats que facilitin l’acompliment dels nostres objectius.

Mapasonor promou la interculturalitat a través de la música

L’associació Mapasonor editarà pròximament un CD-ROM educatiu que recull la varietat de músiques tradicionals que existeixen als països de la mediterrània i posa en evidència la similitud de moltes d’aquestes músiques, malgrat pertànyer a països aparentment diferents i allunyats. Per exemple, es mostren coincidències entre la jota catalana i algunes músiques italianes, o entre la tradicional sardana i alguns balls de països àrabs. D’aquesta manera, Mapasonor pretén demostrar que existeix una veritable interculturalitat entre els països de la Mediterrània en l’àmbit musical i fomentar aquesta interculturalitat també en la relació entre les persones. El CD-ROM, que s’adreça especialment a un públic jove, s’estructura en un circuit de jocs interactius, i va acompanyat d’una maleta pedagògica. Així mateix, Mapasonor preveu la realització d’altres activitats complementàries, com ara concerts pedagògics o programes de ràdio, que també incidiran en aquest mateix tema.

La nostra proposta audiovisual

D’altra banda, l’associació ha realitzat altres treballs que pretenen eliminar determinats estereotips i prejudicis i fomentar una educació per la pau i la convivència intercultural. Així ha elaborat una sèrie documental sota el títol Dones i Islam que trenca la imatge tradicional de la dona musulmana i mostra la gran diversitat de la situació d’aquesta dona a diversos països. En concret, Mapasonor ha realitzat tres documentals: un sobre la dona musulmana a Tunísia (Silencioses i en palaus), un altre al Senegal (Joola), i un tercer a l’Afganistan (Golha). I també prepara ara un darrer sobre la dona a Palestina.

Mapasonor també ha elaborat diversos documentals sobre l’Afganistan, treballa en la comunicació pel desenvolupament, la promoció i la investigació de les cultures autòctones, l’ús del llenguatge documental en l’art, i el foment de la cultura associativa estructurant xarxes o treballant conjuntament amb altres associacions.

 
Alba Roig
(Mapasonor)
Mapasonor