Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Programes radiofònics
"Ràdio-Activitat"
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
A les comarques de Castelló des de fa nou anys tenim una activitat de ràdio amb la participació de centres d’Infantil, Primària i ESO, que ha implicat la participació de més de cinquanta escoles i instituts d’Els Ports, d’El Baix Maestrat, de L’Alcalatén, de La Plana Alta i de La Plana Baixa. A aquesta activitat general de ràdio, feta pels centres de les diferents localitats l’hem denominat “Ràdio-Activitat”.

En el curs 97-98 és va desenvolupar la primera proposta. Alguns mestres de Primària de Vila-real i l’Assessor Didàctic de Valencià (amb la col·laboració de la Regidoria de Normalització Lingüística i l’emissora Ràdio Vila-real), es van plantejar la necessitat de buscar connexions entre les aules i el món radiofònic.

Es va pensar en un programa setmanal, d’una durada de 30 minuts, realitzat per l’alumnat de cada cicle dels centres participants i amb unes seccions prefixades. Aquestes eren “Contecontat” (que possibilitava explicar contes tradicionals a l’alumnat més menut); “Recull” (que proposava escriure guions relacionats amb el món cultural immediat de l’alumnat i realitzat pels alumnes de segon cicle); “Murà i Formiguera” (amb dos protagonistes centrals dels guions de misteri preparats pels de més edat) i finalment “Calaix de sastre” on es podia incloure qualsevol altre aspecte. 

Es va parlar amb Ràdio Vila-real per a que l’horari d’emissió fora en horari escolar (de 15’30 a 16 hores) i així afavorir l’audició dels programes per l’alumnat. Dotze centres de Vila-real van iniciar les emissions setmanals, que van cobrir el mesos de març a juny. L’èxit de les emissions entre el professorat, l’alumnat i els seus familiars, a més del grau de repercussió social entre la població en general, va obrir la porta a treballar amb els mateixos objectius els cursos següents. I des d’aquell any fins el present curs han passat nou anys, amb molts canvis a nivell qualitatiu i quantitatiu, i tots en sentit positiu.

Un dels canvis és l’actual abast geogràfic de la iniciativa. A les comarques del Baix Maestrat es realitza una campanya de “Ràdio-Activitat”, amb participació de centres de Vinaròs, Benicarló i Peníscola. A La Plana Alta participen centres de Benicàssim, de Castelló de la Plana, de Sant Joan de Moró i d’Almassora. A la Plana Baixa hi ha dos campanyes: una que inclou les poblacions de Vila-real, Artana, Alqueries, Borriana i una altra que acull a tots els centres de La Vall d’Uixó. A L’Alt Palància participen centres d’Altura, Geldo, Sogorb, Soneja, Jérica i Viver.

Un altre aspecte important és la implicació gradual de les diferents emissores de ràdio en la proposta. Si inicialment va ser Ràdio Vila-real la que va acollir la iniciativa, al llarg dels diferents cursos s’han incorporat Ràdio Nueva (de Vinaròs), Ràdio Els Ports (de Morella), La Cadena Ser (de La Vall d’Uixó), Onda Cero (de Castelló de la Plana) i Ràdio Escavia (de Sogorb).

També hem aconseguit ampliar la durada temporal de les diferents campanyes. Fins ara el primer trimestre és de planificació general arreu de les localitats. Però ja al mes de gener s’inicien les emissions fins al mes de juny, encara que cada campanya té una durada diferent en funció dels centres implicats. Per exemple ens trobem que els centres de Castelló de la Plana poden escoltar tres programes de “Ràdio-Activitat” en la mateixa setmana, en diferents dies i emissores, però a la mateixa hora. Sis mesos de programació és una fita important. La durada de cada programa s’ha mantingut estable en 30 minuts setmanals.

Un quart punt és la progressiva implicació dels docents i els centres en la realització de la campanya, ja que alguns ja l’han integrada en la seua Programació General, d’altres centres han decidit que un cicle participi habitualment, o bé un nivell o matèria, d’altres són els mestres qui la realitzen allà on estiguin, fins i tot alguns cicles han organitzat grups flexibles amb la inclusió de tallers de ràdio. També és cert que no tots els centres han sigut constants en la seua participació al llarg de tots els cursos, d’altres no han participat mai, però en global hem quadruplicat el nombre de participants de l’any 97.

És imprescindible recordar que la implicació dels tècnics de les emissores participants ha permés tot aquest temps de màxim contacte entre els centres i els mitjans radiofònics, ja que han facilitat l’accés als mitjans tecnològics, han coordinat horaris, han aconsellant dinàmiques, s’han desplaçant quan calia als centres per a enregistrar, han fet el muntatge, han preparat falques publicitàries de l’activitat i sobre tot han estat constants en la tasca. L’ambient ha estat molt positiu per les dos bandes, tècnics i professorat.

També ha facilitat el manteniment, consolidació i augment de la difusió de l’activitat radiofònica arreu de les nostres comarques, la realització de díptics i cartells per a cada localitat, que es lliuraven als centres i a tot l’alumnat; a més a més també ha ajudat a la seua consolidació la presentació de la Campanya de “Ràdio-Activitat” davant dels mitjans de comunicació locals. Cal dir clarament que sense el creixent suport institucional i econòmic dels municipis, entitats financeres, etc. la campanya no hagués pogut tenir les dimensions actuals. 

En eixe sentit la recopilació del programes emesos en CD i MP3 que ha permés lliurar tota la campanya de “Ràdio-Activitat” de Ràdio Vila-real i Onda Cero del curs 2004-05 als centres participants i als de nova incorporació, per tal de facilitar models orals a tot l’alumnat, models de programes i d’estil en la preparació dels guions, ha estat rebuda de forma molt positiva, tant pels docents com per l’alumnat i les entitats que han donat suport. Alguns centres han pogut “penjar” els arxius dels programes a la seua web, facilitant així la seua difusió general.

En relació a la formació del professorat s’han convocat en els darrers anys cursos i seminaris al voltant del món radiofònic, s’ha donat suport des de l’Assessoria Didàctica de Valencià al professorat participant (gràcies a la seua implicació anem a més), s’han realitzat comunicacions d’experiències concretes en les Jornades d’Immersió de Castelló, en les Jornades de Formació del Servei d’Ensenyament en Valencià, per tal de difondre els avantatges de treballar les situacions comunicatives reals en l’aprenentatge de les llengües, el coneixement dels recursos tècnics i facilitar l’aproximació al mitjà.

En l’actualitat ha desaparegut les seccions que es van preveure l’any 1997. Durant un parell d’anys existia una graella mixta amb magatzins i seccions fixes. Avui el contingut de les emissions suposa la realització únicament de magatzins. El professorat vol aprofitar les tasques habituals de la classe, del cicle o del centre, per a nodrir els continguts de cada enregistrament, en funció de les necessitats del context immediat i no d’un format donat per l’activitat de ràdio. També cal considerar que els docents ja tenen una major experiència i seguretat en la producció dels programes amb l’alumnat i poden ser més creatius en les propostes radiofòniques.

El nivell educatiu de l’alumnat que participa continua sent igual de variat que al principi (Infantil, Primària i Secundària), encara que l’alumnat de Primària aquest curs 2005-2006 és el majoritari. Tots els programes es realitzen en valencià, encara que alguns alumnes són castellanoparlants o bé de la comarca de L’Alt Palància. Però l’activitat facilita l’ús real de la llengua i el seu aprenentatge, millora les actituds vers el multilingüísme, facilita la comprensió del procés i del producte i en definitiva esdevé una eina de cultura i cohesió social. 

I en això estem, treballant amb els mitjans de comunicació, connectant sistemes, fent pont entre els àmbits educatius formals i no formals, potenciant l’ús real d’una llengua minoritzada en nous àmbits d’ús, coneixent les TIC... i sobre tot gaudint del camí. Diuen que el futur no té límits. Temps al temps.

 
Rafel Pérez i Sorlí
 Mestre de Primària