Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Ràdio Jove
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu
El Departament de Llengua i Literatura catalanes en col.laboració amb el Departament de Música de l'IES Port de Pollença va començar, el mes de maig de l'any passat, una experiència de treball: la ràdio escolar. S'incià amb l'objectiu d'estimular l'ús oral de la llengua catalana en aquest centre de la costa nord de Mallorca, on la majoria d'alumnes són castellanoparlants. Des d'un principi s'ha plantejat com una activitat oberta a la resta de Departaments del Centre, perquè la intenció és fer un treball interdisciplinar, presentant continguts de diverses àrees i treballar, alhora, temes transversals com ara la salut o el medi ambient.
Programació
L'emissió del programa no és a través d'ones radiofòniques, sinó que el so s'emet a través de dos altaveus situats a l'aula de música que dóna al pati. L'emissió es fa en hores d'esbarjo. Actualment, s'emet els dimarts i els divendres durant el primer esplai (el temps d'emissió és de 20 minuts per dia). Des d'un principi, aquesta activitat s'ha plantejat de forma voluntària. Així, el curs passat es va formar dos grups de 3r d'ESO de quatre alumnes cadascun que retransmetien el programa, una vegada supervisat per la professora.

Enguany s'ha creat una Comissió formada per sis alumnes de 4t d'ESO i dos professors. Aquests alumnes duen el pes de la programació i més endavant, els alumnes de 3r, una vegada treballats els continguts relacionats amb el món radiofònic, ampliaran l'emissió els dimecres i els dijous.

Cal dir que totes les festes celebrades al Centre (Nadal, Sant Antoni, Sant Jordi, etc) són amenitzades pel grup d'alumnes de l'emissora.
 

Equipaments tècnics

 Per poder realitzar els programes de ràdio disposam del següent material:

  - Dues columnes de so de 300 W
  - Una taula de mescles de vuit pistes.
  - Dos reproductors de discos compactes amb sortida d'auriculars.
  - Dos micròfons.

Metodologia
Aquesta activitat es treballa amb alumnes de 3r d'ESO i 4t d'ESO, i està directament relacionada amb els continguts que cal desenvolupar en l'àrea de Llengua Catalana.

Es dediquen les quatre primeres sessions per apropar l'alumnat al món radiofònic. A la primera sessió, els alumnes coneixen les principals característiques d'aquest mitjà de comunicació i les diferències que presenta amb la premsa escrita i amb la televisió. També s'expliquen les funcions que compleix la ràdio (informativa, formativa, recreativa) i els principals gèneres radiofònics (esportius, musicals, divulgatius i magazins). Aprenen també la importància de la selecció de la música i, sobretot, d'una bona locució. 
A la segona sessió, l'alumnat coneix l'equip de gent que forma part d'un programa de ràdio (redactors, guionistes, locutors, tècnics de so, director, etc.)  i se'ls ensenya com es fa un guió radiofònic.

La tercera i quarta sessió es fan grups de 4 o 5 alumnes i es comença a realitzar un magazín. A classe, amb l'ajuda de la professora, seleccionen els continguts del programa, construeixen el guió radiofònic i donam les pautes per saber seleccionar la música adient per a cada sessió del programa. 

Posteriorment, els alumnes es reuneixen un capvespre per escollir la simptonia del programa i la resta de música i d'efectes sonors que considerin adequats. A l'última sessió, s'emeten els diferents programes i s'enregistren en directe a la mateixa classe.

Paral·lelament, el professor de música Mateu Vila, ensenya als alumnes el funcionament dels aparells tècnics i, d'aquesta manera, aconseguim que els alumnes tinguin una total autonomia a l'hora de realitzar el programa de ràdio.

Continguts dels programes 
Els continguts són seleccionats pels mateixos alumnes i provenen de dues fonts bàsiques:

- De producció pròpia: L'alumnat presenta l'actualitat esportiva escolar. Els alumnes redacten la notícia sobre els esdeveniments esportius del cap de setmana en els quals participen els mateixos alumnes de l'IES Port de Pollença. Els esports protagonistes són el piragüisme, el futbol i el bàsquet; fan una entrevista a algun membre de la Comunitat educativa (alumnes nouvinguts, professors, etc.); donen informació diversa relacionada amb la vida diària a l'IES (excursions, sortides al teatre, etc.); i presenten l'actualitat cultural del municipi relacionada, sobretot, amb el cinema, el teatre i les conferències (extreuen la informació dels tríptics que edita l'Ajuntament). 

- De la premsa escrita: Seleccionen els esdeveniments més interessants de la premsa local i autonòmica.
 

Objectius de l'activitat

Els principals objectius que volem aconseguir són els següents:

- Estimular l'ús oral de la llengua catalana. 
- Ensenyar a expressar-se, a utilitzar la veu, a ampliar vocabulari. 
- Saber estructurar les idees i seleccionar la informació.
- Tenir una actitud crítica davant la informació extreta dels diaris.
- Refoçar el treball individual i en equip.
- Dinamitzar la vida escolar.

 
Margalida Casesnoves Cavaller
Professora de Llengua i 
Literatura de l'IES
Port de Pollença
IES Port de Pollença