Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
 Una mirada crítica (a les pantalles)
AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Servei de Formació
Xerrada adreçada a les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPAs)
de Barcelona Ciutat i Barcelona Comarques
Si voleu organitzar aquesta xerrada al vostre centre ens ho comuniqueu.

Aquesta xerrada vol, per una banda, provocar una reflexió sobre la funció dels mitjans de comunicació i, per l'altra, proposar un consum més intel·ligent de les pantalles (televisió, internet, videojocs, sms, etc.).

La xerrada es divideix en dos blocs:

1) Anàlisi crítica de la televisió (informatius, publicitat, programació, etc.),  d'Internet (accés, ús o abús, etc) i d'altres pantalles.

2) Consum racional, pautes i consells dirigits a pares, mares i també als educadors en general sobre un consum més racional de les pantalles.


Contingut

1.- Introducció

- La televisió i Internet en l'espai domèstic. Canvis d'hàbits sòcio-familiars a la llar: nombre de televisors i ordinadors, consum individualitzat, etc.
- Continguts de la comunicació per pantalles. La televisió: formar, informar i entretenir? Internet: un recurs educatiu?

2.- Una visió crítica

- La construcció de la notícia, la construcció d'una realitat. La manipulació informativa en la imatge i en el discurs. 
- L'emotivitat com a recurs en la publicitat, etc.

3.- Utilització dels mitjans de comunicació

- Elements socialitzadors dels nens i les nenes, i del jovent.
- Com utilitzar la televisió i Internet a la llar? Els adults com a referència dels infants i dels joves. Una actitud coherent davant la utilització de les pantalles.
-  La televisió com a cangur dels infants. 

4.- Consum racional de les pantalles

- Pautes i consells. Visionaments col·lectius amb infants i adults. Quantitat i qualitat del consum televisiu: "dieta televisiva" o dosificació del consum, selecció dels continguts, trencar amb el consum lineal, evitar que el consum de televisió i Internet impedeixi les experiències directes i presencials. Les pantalles com a premi o càstig? etc.

  INFORMACIÓ
Servei de Formació
Si voleu informació més detallada, no dubteu de posar-vos en contacte, podeu enviar-nos un correu electrònic a: info@aulamedia.org