Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
La televisió que mires:
Conèixer el mitjà per entendre'l
AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Servei de Formació
Xerrada adreçada a l'alumnat de l'ESO i Batxillerat

Aquesta xerrada vol, per una banda donar a conèixer el funcionament de la televisió (funcions, gèneres, etc.) per desmitificar-la i, per l'altra provocar una reflexió i posterior debat sobre el consum que fa l'alumnat d'aquest mitjà. Per això, és previst el passi de diversos vídeos que conduiran el contingut de la xerrada i el posterior debat.

Contingut

1.- Introducció. Les funcions de la televisió

- Quins programes són els més vistos? Quins són els programes que més veu l'alumnat? Quina funció té la televisió? La televisió hauria de servir per formar, informar i entretenir.
- Els informatius, la notícia, la publicitat, la manipulació, incidència social de la televisió, etc.

2.- El funcionament de la televisió (passi de vídeo)

- El paper que tenen algunes de les persones que fan possible un programa de televisió, com per exemple un telenotícies.
- La televisió és un treball en equip: conductora i conductor, operador de càmera, regidor/a, realitzador, ajudant de realització, mesclador de so, mesclador de vídeo, grafisme, difusió, etc.

3.- Els gèneres (formats) de televisió

- Formats dels programes de televisió: informatius (diaris i setmanals), concursos, esportius, musicals, magazíns, documentals, debats, telenovel·les... publicitat?
- Edat del públic, franges horàries i audiència.

4.- Debat

- Reflexió sobre el "consumisme" o el "consum" que fa l'alumnat de la televisió.
- La televisió: benefici o perjudici? Una mirada crítica?

  INFORMACIÓ
Servei de Formació
Si voleu informació més detallada, no dubteu de posar-vos en contacte, podeu enviar-nos un correu electrònic a: info@aulamedia.org