AulaMèdia
III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 010427
Ràdio educativa


 
Descripció
És una acció destinada a formar a diferents professionals en l’ús de les possibilitats que les aules informàtiques permeten per tal de realitzar projectes de comunicació –ràdio- amb els seus alumnes i en les seves comunitats educatives al mateix temps que es treballen els diferents objectius pedagògics de les institucions que duen a terme aquests projectes de radio. Es tracta, per tant, de formació de formadors i multiplicadors.

La ràdio és una eina que ens permet treballar determinades habilitats transversals: comunicació, participació, expressió, anàlisis crític, motivació, integració, investigació, interpretació, comprensió oral i lectora, el treball en grup, etc.

Però... quines eines tenim al nostre abast? Quina metodologia didàctica podem emprar? Com ho podem treballar per extreure'n el màxim rendiment? 

Aquest curs us proposa una posada en pràctica, a partir d'una visió constructivista de l'aprenentatge, de diferents projectes de ràdio.

Objectius
– Conèixer les claus per tal d'introduir el treball amb la ràdio a l'escola i a l'institut, de forma assequible pel professorat i atractiva pels estudiants. 
– Reflexionar al voltant del treball transversal que es aquest mitjà ens permet realitzar, a partir de propostes concretes i del coneixement d’experiències realitzades.
– Conèixer les eines que tenim al nostre abast per fer projectes amb qualitat i amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles. 

Continguts
La ràdio a dintre de l’aula: propostes didàctiques i eines metodològiques del treball cooperatiu i col·laboratiu. La funció educativa.

Els formats i generes periodístics: entrevista, noticia, reportatge, documental, editorial, magazín, musical, etc.

Eines de treball: plantilles, guions i estructures; fonts d’informació i recursos a Internet.

L’entorn tècnic de la ràdio per Internet: el maquinari (el kit de ràdio i la taula de so, les gravadores MP3, els micròfons connectats a l’ordinador), el programari (gravació, edició i muntatge) i la publicació a Internet.


Durada: 30 hores
Tipus de curs: Semipresecial
Dates de realització: del 30 de juny al 11 de juliol.
Sessions presencials: 30 de juny i 8 de juliol de 9.00 h a 13.00 h.
Lloc: TEB-Ravalnet. C/ dels Salvador 6, baixos. Barcelona
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Internivells
Matrícula i material: 50 €


Material que es lliurarà:
Material educatiu del curs: programari lliure + dossier del curs (format CD) i produccions multimèdia (espai virtual).

DVD: Darrere la pantalla

Darrere la pantalla

Formadores:
Susi Àlvarez

Tècnica de ràdio comunitària.
TEB-RavalnetEsther Subias

Llicenciada en Ciències de la Comunicació/Periodisme.
Educadora social i mediadora
familiar i intercultural.
Coordinadora de l'equip formatiu TEB-Ravalnet


 III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació