AulaMèdia
III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 030427
Educar amb edublogs


 
Descripció:
Aquest curs semipresencial pretén que els professionals de l'educació construeixin sols, amb altres educadors o amb els alumnes (de qualsevol edat i amb qualsevol coneixement previ del mitjà) blocs educatius. Per tant, vol fomentar la utilització d'aquestes eines multimèdia i transdisciplinàries d'educació integral perquè es duguin a terme projectes educatius que incloguin la participació activa dels protagonistes del procés d'aprenentatge.

Objectius
- Reflexionar sobre els edublogs com a eina potencial per educar, i especialment en mitjans.
- Conèixer l'entorn i l'ús actual dels edublogs. 
- Analitzar les múltiples possibilitats d'aquestes eines com a elements innovadors per a l’ensenyament i l’aprenentatge. 
- Ser capaç de crear i desenvolupar edublogs, i de dissenyar-hi activitats educatives (de manera autònoma i en equip), estimulant noves formes d’aprenentatge en els alumnes. 
- Contribuir a l’expansió dels edublogs per potenciar la configuració d'una xarxa educativa.

Continguts
- Introducció a l'origen i a l'ús dels edublogs de TransEducaMundi.
- Educació en Comunicació i edublogs. 
- Panoràmica de l'ús actual dels edublogs. 
- Modalitats presencial, virtual i mixta: evolució i canvis de rol en el procés d'ensenyament-aprenentatge. 
- Disseny d'activitats i gestió dels edublogs. 
- Desenvolupament de projectes dels participants (creació d'edublogs).

Nota:
Cal tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, com ara el processador de textos, la navegació per Internet i el servei de correu electrònic. També s'aconsella (però no és obligatori) tenir instal·lats a l'ordinador el Mozilla Firefox i el Java. Donat que treballarem sovint amb materials audiovisuals en línia, és molt recomanable comptar amb una connexió a Internet de banda ampla d'1Mb com a mínim i amb un ordinador Pentium III o similar (millor si és superior). Per sortir de dubtes, navegueu per l'entorn virtual TransEducaMoodle, plataforma des de la qual es realitzarà el curs telemàtic. Finalment, recomanem que es disposi de càmera web i micròfon.


Durada: 30 hores
Tipus de curs: Semipresecial
Dates de realització: del 30 de juny a l'11 de juliol de 2008
Sessions presencials: l'1 i el 8 de juliol (10.00 h a 13.00 h)
Lloc: IES Escola del Treball (C/ Comte d'Urgell 187, Barcelona)
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Internivells
Matrícula i material: 50 €


Material que es lliurarà:
DVD: Educació i pantalles Educació i pantalles

Formadores:
Patrícia Agüera Pàmies

Llicenciada en Filologia Hispànica.
Postgrau en Educació Plurilingüe.
Professora de Secundària.
Coordinadora de TransEducaMundiAzucena Vázquez

Llicenciada en Humanitats.
Diplomada en Magisteri.
Membre de TransEducaMundi


 III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació