Trobada 2005 d'Educació en Comunicació
 Una educació crítica davant la televisió
Dimecres 26 i dijous 27 de gener
+ gran
Adbusters
+ gran
+ gran
+ gran
+ gran
+ gran
+ gran
+ gran
+ gran
+ gran
+ gran