AulaMèdia
AulaMèdia
Fem de periodistes!


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
TVaula
Índex
   
 
Fem de periodistes! és un material digital que sorgeix per un encàrrec del Departament d’Ensenyament, amb la intenció de servir de suport al projecte Kiosk JoveEscoles en Xarxa. Però també vol ser un material obert i que el puguin utilitzar tots aquells que vulguin treballar a l’aula el llenguatge informatiu en els diferents mitjans de comunicació. Va destinat als alumnes de Cicle Superior de Primària i a Primer Cicle d’ESO.

Està organitzat en diferents apartats que es poden treballar de manera independent i en l’ordre que interessi, en funció de la programació d’aula que s’ha dissenyat.
Els 8 primers apartats fan referència a l’anàlisi dels textos informatius: les seves característiques, la tria de notícies, les notícies destacades, l’organització de la informació, les imatges, el so, les diferents versions d’una mateixa notícia i el paper de les empreses. El darrer apartat es proposa la creació de textos informatius de diferent gènere i format.

En cadascun d’aquests apartats es dóna informació i es proposen activitats. S’ha volgut fer referència a diferents mitjans de comunicació: la televisió, la ràdio, el diari en paper i el digital.

També s’hi ha afegit un apartat d’enllaços d’interès que vol ser un quiosc digital on es poden trobar adreces relacionades amb el periodisme.

Un material d’aquest tipus es troba amb una dificultat insalvable: treballar amb notícies d’actualitat. Ja en el moment de sortir aquest material publicat, els textos informatius que s’han utilitzat, han perdut l’etiqueta d’“actualitat”. És per això que es recomana al professorat que adapti el material fent servir notícies del moment. D’aquesta manera els alumnes tindran moltes més referències dels textos informatius treballats i els serà molt més significatiu.

Per facilitar la feina dels docents s’ha optat perquè les activitats es puguin descarregar i modificar. A l’hora de realitzar-les, es pot fer servir el format paper o bé, que els alumnes les descarreguin al seu ordinador i treballin en format digital.

Aquest material, amb un disseny del Departament net i clar que facilita la navegació pels diferents apartats, el podeu trobar a la pàgina de l’XTEC, a Projectes en Xarxa, apartat de Recursos: Fem de periodistes!

 
Dolça Vert Ros
 


AulaMèdiasetembre 2011article