AulaMèdia
Seguirem!


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
TVaula
Índex
 

     
Aquest desè aniversari d'AulaMèdia ha coincidit amb una època d'ajustaments i de reajustaments, de retallades econòmiques que fan perillar la continuïtat d'alguns dels projectes més ambiciosos d'AulaMèdia. Però malgrat aquesta situació, sens dubte difícil, des de la coordinació vull manifestar la voluntat d'AulaMèdia de seguir ocupant l'espai que ara ocupa, de seguir treballant en l'àmbit de l'Educació en Comunicació. Des d'aquesta tribuna, des d'aquest espai de debat, seguirem oferint la paraula a tot els professors i les professores que vulguin expressar la seva opinió, que vulguin mostrar el treball que fan a l'aula. Seguirem oferint materials didàctics a tot el professorat que necessiti recursos per implementar l'estudi i l'anàlisi crítica dels mitjans de comunicació.
AulaMèdia.info
DVDs
AulaMèdia TV
Una ciutadania crítica
Per això, des d'AulaMèdia, seguirem treballant en les tres línies d'actuació que hem desenvolupat en els darrers anys: les publicacions digitals, com per exemple aquesta revista o el bloc d'AulaMèdia; les produccions audiovisuals com els DVDs de la col·lecció "Darrere la Pantalla"; i finalment, la formació permanent del professorat en el camp de l'Educació en Comunicació a través de Seminaris, Jornades, l'Escola d'Estiu, etc.

Volem seguir participant d'aquest moviment que, més enllà de la renovació pedagògica, proposa que les ciències de la comunicació s'incorporin, decididament, al currículum de l'educació obligatòria com una àrea més del coneixement. Que proposa una Educació en Comunicació generalitzada en totes les aules i per a tot l'alumnat, una educació per a la comprensió i l'expressió en el camp dels mitjans. Seguirem treballant per una consciència mediàtica de tota la ciutadania, per generar una mirada crítica lluny de la mirada submisa que ens proposen molts mitjans de comunicació.

Per fer tot això contem, una vegada més, amb el voluntarisme del professorat i de tots els redactors i les redactores per donar contingut a aquesta revista; per donar idees i per descobrir plegats noves rutes per on seguir treballant contra l'analfabetisme mediàtic de la societat.

 
Francesc-Josep Deó

Mavi Dolç Seguirem és una cançó del disc
Coratge d'Obrint Pas dedicada a
Mavi Dolç (València 1961 - Barcelona 2009) 


AulaMèdiamaig 2011article