AulaMèdia
AulaMèdia
Formació permanent del professorat
...i ara cap on anem?


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
DVDifusió
TVaula
Índex
 

El 14 de juliol tancàvem la V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació (V EEEC) amb una valoració molt positiva, tant per part dels formadors i formadores de les activitats, com de les persones que han passat pels cursos que AulaMèdia ha proposat durant el mes de juliol: cursos sobre televisió, publicitat, Ticc, edublocs, web 20, disseny digital, llengües estrangeres, recursos i experiències, etc. la majoria, cursos virtuals que han aglutinat prop de 250 persones interessades en l'Educació en Comunicació Audiovisual.

Des de l'organització de la V EEEC, intentem mirar amb ulls crítics -no podria ser d’altra manera- la tasca realitzada. Com sempre que tanquem una activitat de formació del professorat, cal parar màquines i valorar (autoavaluar?) la feina feta i preguntar-nos què podem millorar.

Per fer aquesta valoració busquem inevitablement paràmetres per mesurar més que la quantitat, la qualitat dels cursos realitzats. Però, inevitablement, hem d'analitzar i analitzarem també la situació de l'educació, l'ecosistema on s'insereix l'Educació en Comunicació, i preguntar-nos quin impacte real tenen totes aquestes activitats de formació a les aules. També caldrà qüestionar-nos  si podem seguir oferint cursos i activitats de formació permanent al professorat si el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya segueix retallant i retallant el pressupost que atorga per l'organització d'Escoles d'Estiu a les associacions petites com la nostra.

Més d'una vegada hem afirmat des d’aquesta revista que la formació del professorat és la base per la implementació real a les aules de l'Educació en Comunicació, ho seguim pensant; sense oblidar, però, el voluntarisme de centenars de professors i professores que inverteixen hores i hores en projectes de comunicació, projectes que moltes vegades avancen gràcies a un bon raig d’insubmissió, perquè ¿quin temps i espai té l'Educació en Comunicació en el currículum actual?.

D’aquí a uns mesos, el proper any 2011, entrarem en el 10è aniversari de l'associació AulaMèdia · Educació en Comunicació, una entitat que durant tots aquests anys ha motivat i ha portat a centenars (milers?) de professionals de l'educació a plantejar-se que, en els temps que corren, cal educar en comunicació, que necessitem educar en els nous llenguatges audiovisuals, que el nostre alumnat necessita -ja des d’ara- una nova mirada al seu entorn, necessita una mirada crítica a les pantalles si volem una ciutadania crítica en el futur.

I de ben segur que abans de seguir avançant caldrà preguntar-nos tots plegats... i ara cap on anem?

 
Francesc-Josep Deó


AulaMèdiasetembre 2010article