editorial
AulaMèdia
...però hi falten coses!


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
"recerca"
Índex
 
Molt bé! Sí, sí, molt bé...! perque si les coses estan bé, cal dir-ho no? 

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya està impulsant un Pla de Foment de la Lectura a Catalunya per incrementar l’índex de lectura en llengua catalana. El secretari de Cultura, Eduard Voltas, va definir el Pla com una eina per afavorir "el progrés nacional i la cohesió social". D’entrada, sona bé, tot i que el pressupost que es vol destinar per construir aquesta "eina" ens sembla molt petit, o la pretensió massa gran... una de dos.

La campanya del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació que sota el lema "Llegir ens fa + grans" vol implicar diferents sectors, tant de l’àmbit de la cultura com de la indústria -una de les obsessions del Conseller Joan Manuel Tresserras: la indústria cultural- en aquest cas el sector del llibre.

El Pla té l'objectiu d'impulsar la lectura com a via fonamental d'accés al coneixement i millorar l'hàbit i la competència lectora de la ciutadania, sobretot entre els catalans i catalanes més grans de 14 anys. Com diria Ferran Monegal bandejant la ploma amb la mà: “Ah! grans paraules aquestes: competència lectora".

Llàstima que la iniciativa es queda curta, ja que llegir no només vol dir: "distingir, en un text escrit o imprès els sons figurats per les lletres", el diccionari de l'Institut d’Estudis Catalans també inclou en la definició "adquirir coneixença del que diu un escrit" o un text; i de textos n'hi ha molts... també d'audiovisuals. Són precisament els joves els que, segons el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura consumeixen més textos audiovisuals (una mitjana de 136 minuts diaris de televisió i 65 minuts diaris d'Internet).

En aquest sentit caldria revisar els conceptes "llegir" i "competència lectora" i definir paraules com "mirar" i "competència mediàtica". De la mateixa forma que saber pronunciar correctament les paraules NO es saber llegir; navegar per Internet o posar-se davant del receptor de televisió NO implica tenir una mirada crítica als continguts d'aquests mitjans. Les pantalles són el suport, i lògicament cal conèixer la tecnologia, però qui ensenya als infants i joves a "adquirir coneixença” del que diu el missatge? qui els alfabetitza mediàticament?

El lema de la campanya per al foment de la lectura està molt ben trobat: "Llegir ens fa + grans" però, ja que el Departament de Cultura ho és també de Mitjans de Comunicació, podrien afegir: "...i saber llegir els mitjans ens fa + lliures."

Sí, sí, la campanya està molt bé... però hi falten coses!

 
Francesc-Josep Deó
 


AulaMèdianúmeroarticle