AulaMèdia
AulaMèdia
Projecte DDT
Ensenyar amb documentals


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
"recerca"
Índex
 
 
El projecte DDT – Coopera al desenvolupament en la teva vida quotidiana és una sèrie audiovisual formada per tres documentals breus, d'uns 13 minuts cadascun, sobre:

   - el turisme: contribuint al desenvolupament dels països que visitem 
   - el comerç: posant el comerç al servei del desenvolupament, amb els casos del cafè i del sucre, i 
  - la mobilitat: fomentar el desenvolupament sostenible conciliant mobilitat i medi ambient. 

En una època d'Objectius del Mil·leni, Protocols de Kioto, Rondes de negociació internacionals a la OMC, etc., i tot i que els objectius semblen clars i coherents, la distància entre el seu èxit i la realitat quotidiana afavoreixen a una espècie de desinterès ciutadà davant aquests temes que, en el millor dels casos, es tradueix en una transferència de tota la responsabilitat cap als poders públics. En aquest sentit, i donat que la tendència actual de la ciutadania respecte als problemes del món contemporani i la globalització es centra en la culpabilització dels responsables polítics i dels poders econòmics, hem considerat oportú treballar sobre la demostració i la força de les implicacions individuals en aquest "estat de les coses", però posant èmfasi en l'existència d'alternatives i des d'una perspectiva propositiva i transformadora.

D'altra banda, l'existència de DDT – Coopera al desenvolupament en la teva vida quotidiana  pren més sentit de "ser" en un moment en que el paper de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat vol deixar de ser assistencialista i aposta per una cooperació al desenvolupament coherent, sense contradiccions i també des dels països del Nord. 

DDT – Coopera al desenvolupament és un projecte de sensibilització i educació pel desenvolupament que, des d'un enfocament multidimensional, ens mostra com la quotidianitat dels països desenvolupats influeix en la dels països en vies de desenvolupament, així com les alternatives perquè aquesta influència sigui benefici d'aquests. El projecte parteix d'un enfocament que promou la corresponsabilitat entre les ciutadanes i els ciutadans respecte a part del benestar o del malestar dels habitants dels països en vies de desenvolupament, però ho fa des d'una perspectiva propositiva, i no tan sols crítica o expositiva.

Des d'una òptica molt pràctica, coherent i complementària a la feina que realitzen moltes ONG pel desenvolupament i moviments socials, però sobretot des del convenciment que les accions quotidianes i massives són les que poden promoure veritables canvis estructurals, aquesta sèrie acosta el món acadèmic al nostre dia a dia, facilitant informació i promovent aquelles pràctiques quotidianes i de consum que poden contribuir al desenvolupament  i a la construcció d'un món més equitatiu, més respectuós amb el medi ambient, i en el que tots els pobles i ciutadans i ciutadanes del món tinguin opcions de desenvolupament dignes.

El turisme, el comerç, la mobilitat, els bancs, els teixits o els medicaments, entre d'altres, formen part de la nostra vida quotidiana. Cadascuna de les nostres decisions de consum, des de les més petites i insignificants, fins i tot les que no ens semblen importants, les realitzem en un marc que poques vegades coneixem, ni sembla que podem controlar massa. Gran cadenes hoteleres, supermercats, ciutats cada vegada més extenses.

La nostra vida diària està plena d'accions de consum, que sumades una a una, més les de molta altra gent, acaben tenint importants conseqüències socials, ambientals i culturals en tot el planeta. Gran quantitat d'accions i transaccions comercials del nostre dia a dia influeixen directament als països del sud, per exemple, però aquesta influència pot ser positiva o negativa (si per positiu entenem un repartiment més equitatiu de la riquesa entre el Nord i el Sud i la racionalització de l'ús dels recursos naturals, i viceversa). 

En realitat, com a consumidors i consumidores sovint podem escollir entre diverses opcions que, com dèiem, poden tenir unes conseqüències o unes altres. Per això no sempre és fàcil, i en primer lloc necessitem informació. Però si volem apostar per una ciutadania activa, conscient dels seus actes, i amb capacitat de cooperar al desenvolupament i incidir perquè la nostra societat sigui més justa i sostenible, necessitem entendre què impliquen les nostres decisions de consum més habituals.

Sabem realment què pensen els treballadors i les treballadores de l'hotel on ens hem allotjat durant les últimes vacances? Estaven sempre contents i per això ens somreien? Sabem l'impacte que té que cada vegada hi hagi més cotxes? Pensa per exemple amb la roba que vesteixes... vesteixes roba sintètica procedent del petroli i amb tractaments químics, o vesteixes teixits fets de fibres naturals, com el cotó? I en tot cas, d'on prové aquest cotó? Saps a qui pot beneficiar més la venda del cotó que porta la teva roba? O pensa en cada vegada que prens un cafè i en cada vegada que beus un refresc. On van a parar, al cap i a la fi, els teus diners? A un camp de cafè d'un país en vies de desenvolupament, o a una indústria d'un país enriquit i desenvolupat?

Només pensar en el cas del cafè, per exemple, que una persona que guanya 1.000 € al més prengui dos cafès al dia de comerç just, amb els que es gasta uns 2 € (o 60 € mensuals), s'està apropant amb la seva renda personal destinada a cafès, al compromís dels governs del Nord per fer front a la pobresa i cooperar al desenvolupament amb el Sud (més concretament al 0,7% d'Ajuda Oficial de Desenvolupament que s'ha promès destinar als països en desenvolupament) ens hauria de fer pensar en la potència i l'impacte dels nostre consum quotidià.

Tots aquests exemples són els que mostren com el nostre consum quotidià, i la nostra actitud més quotidiana davant el consum, poden ser una eina de gran potència i complementària amb altres accions col·lectives que treballen per un món millor.

Per ara, el projecte DDT – Coopera en la teva vida quotidiana es fonamenta en la difusió de materials audiovisuals i escrits. En concret, el projecte ha elaborat:

   - 3 audiovisuals en format DVD.
   - Pàgina web: www.dependetu.tv. En ella es poden trobar tots els continguts de la sèrie, amb apartats d'interès i informació actualitzada.
   - Guies didàctiques per la dinamització de vídeo-fòrums i activitats més relacionades.
   - Documents d'investigació sobre cadascun dels temes (que es poden trobar a la Web).

 
OBREAL
 (Observatori de les Relacions Unió Europea - Amèrica Llatina)
 


AulaMèdianúmeroarticle