Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Les sèries de televisió des de la perspectiva de l'educació sexual i de gènere
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu

Tot i que els estudis sobre audiències televisives anuncien una desbandada de la joventut cap a altres pantalles (mòbil, ordinador, dvd...), no deixa de ser cert que, mentre es produeix aquesta fugida, el present és de la televisió. Els adolescents que tenim a l’aula veuen la televisió, i veuen sobretot sèries de ficció (seguides d’esports, música, humor...) a les quals s’enganxen amb una fidelitat que ja voldríem els ensenyants per a les nostres classes (i els rectors per a les seus misses). Los Serrano, Aquí no hay quien viva, Ana y los siete, Mis adorables vecinos, Aida i... Pasión de gavilanes! Són les sèries més vistes per ells i a les quals dediquen, segons els estudis, unes 3 hores dels seus dies laborables.

Sabem, d’altra banda, que totes les societats regulen les relacions afectivosexuals dels seus membres i els adolescents, tot i que els agrada manifestar-se independents i lliures de les influències externes, aprenen aviat on, quan i com enamorar-se, quins són els trets desitjables en l’altre, els ritmes de seducció, les pràctiques adequades, etc. La realitat és, doncs, que no són massa transgressors en les seues preferències, més bé assumeixen en general les formes normatives, rebugen les desviades i esdevenen, en major o menor mesura, éssers socialitzats i socialitzadors dels altres, fonamentalment dels iguals.

De manera que, aquest procés de socialització que abans estava controlat per la família, l’església, els veïns, els iguals..., avui ha deixat pas a la televisió, que s’ha convertit en una més de les instàncies socialitzadores. La nostra proposta parteix d’aquesta constatació i del convenciment que abandonar aquesta font d’educació afectivosexual seria un desaprofitament de recursos imperdonable per a l’escola. Al mateix temps, el fet de trobar-nos davant d’una institució educativa informal, controlada per uns interessos bàsicament econòmics i polítics (les televisions d’avui en dia formen part de grans grups mediàtics que relacionen interès econòmic i influència política), converteix en una irresponsabilitat ignorar la televisió des de l’àmbit acadèmic. L’ocultació, el menyspreu i la negació a què sotmetem la televisió des de l’escola es tradueix, en la pràctica, en un augment d’influència de la mateixa televisió, que té el camp lliure per a desenvolupar totes les seues estratègies de persuasió sense cap mediació crítica efectiva.

Per tot això nosaltres ens hem plantejat incorporar les sèries de més èxit entre els adolescents a la nostra tasca educativa. Treballar els estereotips de gènere i els referents a la sexualitat, aprofitar els nous models de convivència que assomen per la pantalla, reflexionar sobre les relacions afectives que serveixen de fil conductor de les històries, aprofitar els gustos o l’orientació sexual d’un personatge. Tots aquestos són aspectes que ja tractàvem a les classes d’educació afectivosexual, però que ara adquireixen un atractiu afegit i una empatia reforçada amb l’alumnat. D’aquesta manera pensem que l’escola augmenta el seu grau d’influència educativa, i la televisió es veu integrada en un context educatiu formal que li dóna sentit i orientació.

Les sèries de televisió
Unes quantes consideracions que cal fer per tractar les sèries de televisió a l’aula:

1. La sèrie ha de ser molt coneguda entre l’alumnat per tal d’aprofitar l’efecte motivador i el coneixement més ampli que tenen de tota la sèrie i no sols del capítol que tractem. Trobarem que ells es converteixen en “experts” del tema i que fins i tot l’alumne menys participatiu es converteix en tutor dels que desconeixen aquesta sèrie.

2. Cal preparar prèviament l’alumnat per a veure el capítol, proporcionar un treball durant el visionat i tenir preparades unes qüestions per a la reflexió posterior, a més d’un material complementari que ajude en l’anàlisi de la sèrie. Hem de pensar que necessitem reelaborar uns preconceptes carregats d’estereotips, prejudicis i idees prefabricades, i per a aquesta feina haurem de posar en marxa totes les eines pedagògiques de què disposem: textos, role-playings, preguntes, escenificacions, discussions, etc.

3. Les qüestions s’han d’adaptar sempre al capítol i a la sèrie en qüestió i això implica una feina prèvia de visionat. No tots els capítols de la sèrie serveixen, i les qüestions s’han d’adaptar-hi si volem que el debat posterior fructifique. 

Per a l’educació sexual i de la igualtat, les sèries de televisió són un material imprescindible, ja que quasi totes s’ocupen d’aquest tema o és la seua línia argumentativa principal. “Los Serrano”, per exemple, és una guia moral del bon amant, un recompte de les principals causes de desenganys amorosos i un espill de la sexualitat admesa i fomentada socialment, amb totes les mancances d’aquest model, però també amb tota la transparència del que està socialment admès. “Aquí no hay quien viva” mostra a la perfecció diferents models de convivència, nous models de família i personatges que no encaixen en la sexualitat tradicional. “Ana y los siete” és el conte de la Ventafocs adaptat al món modern, amb incorporació en les històries complementàries de temes tradicionals de l’educació afectivosexual adolescent, enfocats des d’una perspectiva conservadora (guerra de sexes, tractament diferenciat per sexes, nuviatge, expectativa de boda, fills...). “Pasión de gavilanes” ha arrasat aquest estiu i a més de manera intergeneracional, sobretot entre les xiques, i ha reviscolat el model romàntic d’home actiu i comprensiu i de dona moderna però complidora dels seus deures: bona amant, mare amatent i físic agradable. Això sí, li ha incorporat un referent eròtic i sexual que pot ser interpretat com un element alliberador de la tradicional sexualitat femenina (més afectiva, oculta, passiva...), si bé tota aquesta sexualitat és viscuda en un context d’amor vertader amb un ideal romàntic d’home muntat a cavall que deixa les coses com estan i cadascú al seu lloc.

Interpretar els elements positius, per pobres que siguen, i aprofundir-hi, potenciar els aspectes alliberadors i de canvi de la concepció tradicional, utilitzar l’efecte encisador i de plaer que la joventut associa a aquestes sèries i establir una visió crítica d’aquells aspectes que considerem intolerables, però sempre des d’un respecte profund pels gustos i opinions de l’alumnat. Aquestos són els eixos sobre els quals hem basat el nostre treball educatiu perquè estem convençuts que l’escola ha d’evolucionar al mateix ritme que la societat i adequar-se als canvis, si no volem que el saber popular televisiu, creador de noves formes de comunicació i d’interpretació de la realitat, entre directament en la vena de les noves generacions, sense filtres, sense reflexió.

 
Col·lectiu Baubo
 
Rosa Sanchis
IES Isabel de Villena
de València
 
Enric Senabre
IES Escultor Badia
de Foios
 
Il·lustracions
Anna Ruiz

 
[1] - Il·lustracions d'Anna Ruiz extretes del llibre: Què tinc ací baix? Per entendre la sexualitat. Ed. Del Bullent. València. 2005. De Rosa Sanchis i Enric Senabre.