Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Club dels Joves Periodistes
Donar a conèixer el món periodístic
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu

Diari de Balears, l’únic mitjà de comunicació escrit en llengua catalana a les Illes Balears i Pitiüses, posà en marxa aquesta iniciativa pionera en el camp de l’educació ara fa cinc anys destinada als joves d’entre 14 i 18 anys amb una certa curolla periodística. Abans, emperò, ja existia una mena de germen de similars característiques, publicat també a les planes del rotatiu balear, que responia a l’epígraf “Reporters en acció”. Aquesta proposta s’adreçava als joves d’aquestes edats i es tractava de redactar notícies o articles d’opinió sobre temes del seu interès i els treballs seleccionats apareixien a les pàgines del suplement educatiu setmanal. Al cap d’un parell d’anys, va sorgir la possibilitat “d’oficialitzar” d’alguna manera aquesta feina i fou quan es va constituir legalment el Club dels Joves Periodistes (CJP). Es varen redactar uns estatuts i es va plantejar l’opció de crear un carnet de “jove periodista”, a mena d’acreditació semblant a la que tenen els periodistes que treballen als mitjans de comunicació. La proposta rebé una excel·lent acollida, com l’havia tengut fins aleshores la secció “Reporters en acció”.

La finalitat del CJP és fer participar als joves en la tasca comunicadora d’una forma real a l’hora de cercar una notícia, redactar-la i publicar-la en un diari de difusió general com és Diari de Balears. Són els mateixos socis els qui destrien els temes que s’han de publicar, les matèries que a ells els hi interessen i des del punt de vista des d’on van encaminades.

Els inicis, com tots, no foren senzills, ja que consistia a anar als diferents centres educatius de Mallorca a presentar allò que pretenia el Club i engrescar als al·lots i al·lotes a participar-hi. En l’actualitat prop de 1.400 joves d’arreu de les Balears, principalment de Mallorca, fan part del Club dels Joves Periodistes i participen de manera activa no sols en la confecció d’articles sinó també en els diferents actes i activitats que durant el curs escolar prepara per a ells Diari de Balears.

Fer-se membre del CJP és realment senzill, basta que els joves estudiants tant de Cicles Formatius com Ensenyament Secundari o Batxillerat enviïn les seves dades personals, amb dues fotografies, el document d’identitat i un certificat d’escolarització. Una vegada feta la inscripció els joves reben a casa seva un carnet de periodista que els acredita com a membres del Club i els hi facilitarà l’accés a les fonts d’informació a l’hora de preparar una notícia. A més, també se’ls hi lliura un manual bàsic de redacció periodística titulat “Del fet a la notícia” elaborat per les professores i periodistes Cati Ginart i Margalida Mascaró. Aquest llibret és una pauta imprescindible per als joves a l’hora de preparar una informació de manera objectiva i responent al cànon periodístic bàsic de Qui? Què? On? Quan? Com? i Per què?

Suplement escolar
Cada dimecres Diari de Balears publica un suplement escolar: “APLECS”, on les planes centrals estan destinades als Joves Periodistes. Dues pàgines on es veuen publicades i il·lustrades les notícies, entrevistes, cròniques o articles d’opinió que els socis han elaborat durant la setmana. Abans, com és normal, hi ha hagut un procés de triatge de la informació que sortirà al carrer. El Club gratifica la participació de tots els  estudiants que han fet arribar a la redacció un article amb diferents regals simbòlics per la feina, a vegades molt costosa, que els hi ha comportat elaborar-lo. A més, les informacions que surten publicades reben com a gratificació un xec-regal valorat en 30 euros. Aquest present, mai doblers en metàl·lic, serveix per engrescar una mica més als joves periodistes de cara a redactar noves informacions. D’altra banda, el suplement es reparteix de manera gratuïta a tots els centres educatius perquè pugui ser una eina d’utilitat per a professors, pedagogs i alumnes en les classes de processos de comunicació.

Altres activitats
A més de la premsa escrita, el Club dóna l’oportunitat als Joves de participar en altres mitjans de comunicació, en aquest cas la ràdio, per a molts l’essència per naturalesa del periodisme. En determinades ocasions Joves Periodistes també ha organitzat tallers de premsa durant un cap de setmana, perquè els socis més interessats puguin conèixer més a fons les principals claus a l’hora de preparar notícies d’interès general.

D’altra banda, el Club de Joves Periodistes organitza altres activitats destinades a qualsevol escola o institut. Així, els centres que ho desitgin poden visitar la planta impressora del Grup Serra, les instal·lacions d’Ultima Hora, Punto Radio i la redacció i plató d’M7, Televisió de Mallorca. Cada divendres, un grup d’alumnes coneix de primera mà quins són els diferents processos que es duen a terme per filmar, imprimir o distribuir un diari. A més, el director adjunt de Diari de Balears, Joan Riera, fa una conferència amena en la qual explica als estudiants quin és l’objectiu de la informació periodística, la importància de saber construir un fet o com s’ha de redactar una notícia. Una manera propera perquè els joves illencs s’interessin pels mitjans de comunicació en general i la premsa en concret.

En altres ocasions, el Club ha organitzat taules rodones sobre temes d’actualitat o que puguin ser d’interès per als joves. Una de les xerrades amb més participació fou l’organitzada el març del 2002 al Teatre Municipal de Palma i en la qual hi participaren diferents personatges del món esportiu mallorquí, tingué una gran acollida. Una altra fou un col·loqui amb membres del conegut grup de música llucmajorer “Antònia Font”.

Del treball al lleure
L’oci també té el seu espai dins el Club dels Joves Periodistes. Cada final de curs Diari de Balears organitza una trobada lúdica entre tots seus socis. En ella s’entreguen regals als joves que més i millor han participat durant el curs escolar i es sortegen diferents obsequis com entrades de cinema, camisetes del Club o fins i tot viatges culturals entre tots els assistensts. L’objectiu és que els mateixos joves que tenen una curolla comuna es coneguin i facin pinya, a més de  formar una bona cantera de futurs periodistes illencs.

El Club dels Joves Periodistes és una porta oberta a la professió amb més futur del segle XXI.

 
Francesca Marí
i Suñer
Coordinadora del
Club dels Joves Periodistes
Club dels Joves Periodistes