Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema

Les Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema, volen reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat català del segle XXI, concretament en el camp de la televisió i el cinema.

L’Educació en Comunicació Audiovisual és un element clau per capacitar la ciutadania en la interpretació crítica dels missatges audiovisuals, per desmitificar els mitjans i accedir a les eines necessàries per la producció i la creació audiovisual. Una alfabetització mediàtica necessària per generar una mirada crítica de la ciutadania envers les pantalles i els seus missatges, per convertir-nos en actors socials i deixar de ser subjectes passius.

Les Jornades ETC 2010 volen considerar aquests i d’altres aspectes de l’Educació en Comunicació, però al mateix temps, des d’AulaMèdia, volem oferir als educadors i a les educadores materials didàctics per concretar aquesta reflexió en l’àmbit audiovisual i implementar l’educació de la televisió i el cinema a l’aula.

Barcelona, 20, 21 i 22 de gener de 2010
Edifici El Vagó. Recinte Escola Industrial
Comte d’Urgell, 187. Barcelona

Informació i inscripcions: www.aulamedia.org/etc2010

Creus que l’objectivitat existeix?

“Necesitem alfabetització mediàtica” és el que afirma l’associació AulaMèdia al Consell Audiovisual de Catalunya i posa de manifest la necessitat d’incloure l’Educació en la Comunicació en el programa educatiu de les escoles.

Ara més que mai, les noves tecnologies i els nous mitjans de comunicació estan presents a la nostra vida diària però fa falta una educació per entendre i interpretar correctament tot el que se’ns diu. AulaMèdia és una associació que publica una revista electrònica homònima, realitzada per professionals de la comunicació, adreçada principalment a professors d’Educació Primària i Secundària Obligatòria que ofereix material didàctic, articles i reflexions sobre l’Educació en Comunicació. L’objectiu de la publicació és promoure una “alfabetització mediàtica”, segons paraules dels seus responsables. Proposen que l’Educació en Comunicació i l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació han de ser incloses en l’horari lectiu de dels alumnes i que s’elaborin material didàctics en educació mediàtica.

Per això, l’associació s’ha adreçat al Síndic de Greuges i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per demanar-los que actuïn davant la manca de desenvolupament i de concreció de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya en els apartats referents als drets dels usuaris i l’alfabetització audiovisual de la ciutadania. La llei afirma que “els prestadors de serveis de comunicació audiovisual han de contribuir a l’alfabetització audiovisual bàsica dels ciutadans”.

AulaMèdia afirma que les televisions “tenen l’obligació” d’educar en comunicació i demana que s’estableixin “els mecanismes necessaris per produir programes d’alfabetització mediàtica en totes les televisions públiques” que desenvolupin l’anàlisi crítica dels continguts. També demana la creació de canals educatius que, juntament amb l’educació en comunicació als centres escolars, permetin avançar per aconseguir una ciutadania més autònoma i crítica respecte els mitjans de comunicació i la informació que ofereixen.

Canal Solidari

AulaMèdia sol·licita que s’actuï davant la manca de desenvolupament de la Llei de l’audiovisual

ullscolorb

Demana produir programes d’alfabetització mediàtica en totes les televisions públiques

L’associació AulaMèdia, Educació en Comunicació, s’ha adreçat al Síndic de Greuges de Catalunya i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per demanar-los que actuïn davant la manca de desenvolupament i de concreció de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual de Catalunya en els apartats referents als drets dels usuaris i l’alfabetització audiovisual de la ciutadania.

La Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, en l’apartat referent als Drets dels usuaris de serveis de comunicació audiovisual, diu que “els prestadors de serveis de comunicació audiovisual han de contribuir a l’alfabetització audiovisual bàsica dels ciutadans”.

Per aquest motiu, AulaMèdia entèn que les televisions “tenen l’obligació” d’educar en comunicació i demana que s’estableixin “els mecanismes necessaris per produir programes d’alfabetització mediàtica en totes les televisions públiques”.

Per l’associació, aquesta alfabetització mediàtica ha d’anar “més enllà de la simple promoció de la televisió” i ha de desenvolupar “l’anàlisi crítica dels missatges” que permeti avançar per aconseguir “una mirada crítica de tota la ciutadania”.

Comunicació21

IMATGES · Begues 2009

Amb el projecte IMATGES · Begues 2009 volem donar visibilitat i presència -a través d’una eina tan potent com són els mitjans de comunicació- als tres eixos que donen contingut al Projecte Educatiu de Begues (PEB) i a tot el treball que s’està desenvolupant des dels diferents estaments i entitats que l’impulsen.

Cada taller compta amb un/a o dos/dues monitors/es, assignats/ades per AulaMèdia, que condueixen i proporcionen els continguts necessaris a les persones participants dels tallers per tal d’aconseguir un resultat acabat i de qualitat.

Cada taller compta amb una o dues persones de Begues de suport o “referència”:

  • Per coordinar la infrastructura (local i equipament).
  • Per donar contingut o assessorament a cada taller.

Amb el suport de:

  • Diputació de Barcelona
  • Ajuntament de Begues

Coordinació:

  • AulaMèdia. Educació en Comunicació

Entitats col·laboradores:

  • Didacticolite, Objectiu Comunicació, TEB-Ravalnet, TransEducaMundi, Trimatge

Begues, 23 de maig de 2009

Bloc: IMATGES · Begues 2009