ACCIÓ! Més que un Making Of

Des d’AulaMèdia · Educació Mediàtica us presentem el nou projecte audiovisual: el documental ACCIÓ! Que aviat podreu visionar en línia i aconseguir una còpia digital.

L’objectiu del documental ACCIÓ! és donar a conèixer la funció i el treball de totes les persones que participen en una producció audiovisual, no només la del director o la directora. ACCIÓ! és més que un Making Of!