AulaMèdia
Cap a una Plataforma per
l'Educació en Comunicació 
Taula

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
La interrelació i col·laboració entre periodistes, pares, mares, formadors i professorat de tots els nivells educatius es fa imprescindible per avançar cap a una Educació en Comunicació (EC) global. L’educació en mitjans sobrepassa els límits de l’aula, d’educació formal, i s’estén a diferents espais socials:
· És necessari que la família s’impliqui en la funció d’orientar i donar elements perquè els nens i les nenes interpretin els missatges dels mitjans, ja que la majoria del consum es realitza a la llar (televisió i Internet).
· Els programadors, els periodistes, els comunicadors en general són les persones que estan directament vinculades als contingut dels mitjans, a la construcció dels missatges. Per tant, estan directament implicades en l’ecosistema comunicatiu.
· El sector educatiu (mestres, professors i educadors en el lleure) ha d’abordar l’Educació en Comunicació des de l’anàlisi crítica i la producció escolar –i fugir de la simple descripció- per poder donar, així, uns coneixements i aprenentatges per desmitificar els mitjans i comprendre’n el funcionament.
La col·laboració entre educadors i comunicadors és va concretar fa anys amb la creació (el 1997) a Catalunya, de Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors, i posteriorment d'altres associacions que conformen aquesta “Xarxa d'Educació en Comunicació” com són EntreLínies. Xarxa d’Educació i Comunicació al País Valencià (l'any 1998) i Encontre. Xarxa d'Educadors i Comunicadors a les Illes Balears (juny de 2001). Tots aquests grups han fet un treball molt important en l’aproximació dels dos mons i la dinamització de l’Educació en Comunicació. Ara, però, cal donar un nou impuls i anar més enllà, cal unir esforços amb altres sectors com les associacions de pares i mares d’alumnes, els educadors en el lleure, sindicats d’ensenyament i de periodistes, etc. Buscar noves àrees d'intersecció, d'espais comuns entre els agents socials.

Com apuntava a la Trobada 2003. "El Futur de l’Educació en Comunicació" és necessari crear "un espai comú –una Plataforma- dels sectors implicats en l’Educació en Comunicació (periodistes, famílies, educadors: mestres, professors, educadors socials, etc.) per impulsar des de diferents angles l’Educació en Comunicació. Una Plataforma que opini i participi en els fòrums existents, però que al mateix temps pressioni les institucions educatives i comunicatives" i els mitjans de comunicació.

La manipulació que han fet alguns mitjans de comunicació sobre el tractament informatiu de casos com el Pla Hidrològic (transvasament de l’Ebre), el Prestige o la guerra contra l’Iraq –que ha estat denunciada pels mateixos treballadors dels mitjans- ha posat de manifest que és necessària, ara més que mai, una Educació en Comunicació que faci uns telespectadors crítics i amb capacitat per descodificar els missatges. 

Des de la societat civil hem de treballar per dinamitzar i potenciar en diferents direccions una educació global en comunicació, sense oblidar d’exigir la responsabilitat que les administracions educatives i els mitjans de comunicació tenen en la implementació de l’EC. Parlar del Futur de l’Educació en Comunicació és parlar ineludiblement del present, mirar el què podem fer avui sense perdre de vista com hauria de ser el demà.

Què poden fer avui els agents socials per impulsar l’Educació en Comunicació?
Què podem exigir per implementar una l’Educació en Comunicació real?

  Francesc-Josep Deó és professor de secundària, formador de formadors i Coordinador d'AulaMèdia.
AulaMèdia