Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada  2003
Grups de debat
TROBADA 2003

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
 Universitat
Coordinat per Lídia Daza i Mavi Dolç

  
Quin és el perfil i funció de l’educador en comunicació? 

Aquesta qüestió pot plantejar-se des de dues vessants o posicionaments, ja que podem trobar dos tipus de col·lectius desenvolupant aquesta tasca; les persones amb una formació en educació i aquelles persones formades en comunicació. Així doncs, en aquest grup de treball es fa necessari indagar sobre quines són les necessitats dels docents i dels comunicadors per tal de possibilitat un futur en l’Educació en Comunicació a les universitats, que tingui un caràcter transversal.

Es plantegen a continuació algunes preguntes relacionades amb la formació universitària que ha de tenir l’educador en comunicació:

L’educador:
· Quin coneixement ha de tenir en mitjans de comunicació?
· Quina formació tècnica té?
· Domina els continguts d’anàlisi dels mitjans de comunicació?
· Coneix als agents que intervenen en la construcció de la comunicació?
· Quin ha de ser el seu posicionament?

El comunicador:
· Quina és la formació pedagògica del comunicador?
· Cal que treballi l’ètica en la construcció del discurs?
Hi ha una formació orientada a la deontologia del professional i a un protocol de qualitat per programadors, guionistes, productors, etc.?

 
TROBADA 2003